Skip to main content

Propendum mocht voor de Gemeente Texel het onderhoud van het gehele gemeentelijk vastgoed in kaart brengen. Hiervoor hebben we Meerjaren Onderhoudsplannen en EPA-Maatwerkadviezen opgesteld. Het resultaat: een volledig Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP). Het artistieke gemeentehuis was onder andere onderdeel van dit project.

Gemeentes staan voor de uitdaging, om ook het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Verduurzamen begint met het in kaart brengen van de staat van het onderhoud en de planning van het onderhoud voor de komende jaren, samen met de energetische staat van de gebouwen en de mogelijkheden voor verduurzaming. Het DMJOP vormt samen met de ambitie en de verplichtingen van de gemeente een onmisbare basis voor beleidvorming met betrekking tot het onderhouden en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Bent u geintereseerd in onze aanpak die gericht is op persoonlijk gericht advies en begeleiding, neem dan contact met ons op via: www.propendum.nl of bel ons op: 078-6841090.