Vraag direct en vrijblijvend een offerte aan bar_v2

Conditiemeting NEN 2767

Een conditiemeting is een soort checklist waarmee de technische staat oftewel de conditie van een gebouw of gebouwdeel wordt gemeten. De conditiemeting volgens NEN 2767 is een objectieve en uniforme methode. Hierdoor kunnen gebouwen en gebouwdelen onderling worden vergeleken.

Met de conditiemeting wordt het volgende vastgesteld:

  • Wat is de ernst van het gebrek?
  • Wat is de intensiteit van het gebrek, oftewel wat is het stadium waarin het gebrek verkeert?
  • Wat is de omvang van het gebrek?

Deze drie zaken bepalen de uitkomst en de uiteindelijke  conditiescore. De score wordt aangegeven in een score 1 (uitstekende conditie) tot score 6 (zeer slechte conditie)

De conditiemeting NEN 2767 staat aan de basis van een betrouwbaar en relevant meerjaren Onderhoudsplan. De risico’s op onvoorziene, en vaak hoge, onderhoudskosten en achterstallig onderhoud worden tot een minimum beperkt als er rekening wordt gehouden met de objectief vastgestelde conditie. De conditiemeting NEN 2767 is hier de perfecte tool voor.

Propendum helpt u graag! Onze experts zullen een objectieve en relevantie meting afnemen en deze met u doornemen. Zo weet u hoe u en het gebouw ervoor staan.

Vragen?

Heeft u vragen over wat wij aanbieden of wilt u dat wij bij u langs komen? Laat het ons weten!

Afspraak maken

Meerjaren Onderhoudsplan

Als VvE heeft u jaarlijks te maken met onderhoud aan uw appartementencomplex. Dat brengt kosten met zicht mee. Een Meerjaren Onderhoudsplan is een voorwaarde om deze kosten te beheersen. Daarbij gaat het om onderhoudskosten op korte en op lange termijn.

Een Meerjaren Onderhoudsplanning met conditiemeting volgens NEN 2767 is de basis voor uw huisvestingsbeleid. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het maken van goed doordachte keuzes. U krijgt inzicht in het te verwachten groot onderhoud. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan en kunt u dit onderhoud makkelijk meenemen in de begroting.

Beknopt onderhoudsplan

Speciaal voor kleinere VvE’s hebben we BOP, een beknopt onderhoudsplan ontwikkeld. Dit onderhoudsplan geeft een overzicht van de te verwachten onderhoudskosten in de aankomende 10 jaar en wordt door alle geldverstrekkers geaccepteerd.

Waarom Propendum?

Propendum legt de focus op drie branches, namelijk VvE’sonderwijs en Vastgoed. In deze branches hebben wij jarenlange ervaring opgebouwd en bieden wij de hoogste kwaliteit.

Met deze jarenlange ervaring met VvE’s zorgen wij ervoor dat de risico’s en kansen van uw vastgoed vakkundig worden geïnventariseerd, gevisualiseerd en onderbouwd.