Skip to main content

Erkende Maatregelenlijst (EML)

Home » Diensten » Erkende Maatregelenlijst (EML)

Erkende Maatregelenlijst (EML)

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen zijn er voor 19 branches maatregelenpakketten opgesteld, de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing. U voldoet aan de verplichting, als u de voor u geldende maatregelen heeft uitgevoerd, of als u kunt aangeven dat deze bij u niet van toepassing zijn.

Via de checklist erkende maatregelen kunt u zien welke maatregelen voor u gelden. Klik hier voor deze checklist (opent in nieuw tabblad)

Propendum heeft expertise in iedere markt.

Vastgoed

Utiliteitsgebouwen zoals kantoren, fabrieken, ziekenhuizen en winkels.

Onderwijs

Unieke, vaak complexe regelgeving, financierings- en besluitprocessen.

VvE’s

Specifieke kennis en know-how voor efficiënt beheer bij VvE’s.