Skip to main content

Verwerkingsovereenkomst Propendum B.V.

 

Opdrachtgever:

degene die Opdrachtnemer opdracht geeft werkzaamheden uit te voeren.

Opdrachtnemer:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Propendum B.V.,

  1. De mogelijkheid bestaat dat Opdrachtnemer in het kader van een met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, hierna te noemen: “De Opdracht”, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van Opdrachtgever verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Statement van Opdrachtnemer en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.
  1. Het Privacy Statement is beschikbaar op de website van Opdrachtnemer. Deze kan op verzoek kosteloos worden toegestuurd. In deze privacyverklaring staat onder andere vermeld welke gegevens Opdrachtnemer verzamelt en verwerkt, alsmede de doeleinden van de verwerking.
  1. Opdrachtnemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
  1. De werknemers van Opdrachtnemer worden in hun arbeidsovereenkomst verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens.
  1. Indien zich een inbreuk in verband met persoonsgegevens voordoet, zoals bijv. een datalek, wordt alles conform voorgeschreven regelgeving gemeld en afgehandeld.
  1. De persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld indien en voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van de opdracht.

Verwerkersovereenkomst laatst bijgewerkt op 27 november 2018