Skip to main content

Snel naar energielabel C

Home » Diensten » Snel naar energielabel C

Kantoren verplicht Energielabel C

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting is vastgelegd in het Bouwbesluit. Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is de gemeente waar het kantoorgebouw staat.

Ons advies

Met ons EPA-Labeladvies geven we u een overzicht van de maatregelen die nodig zijn om aan de label-C verplichting te voldoen. Daarbij geven we u een indicatie van de te verwachte terugverdientijd.

Wilt u weten welke subsidiemogelijkheden er zijn voor het verbeteren van het energielabel, kijk dan bij de regelingen op de site van RVO.

Hoe energiezuinig is mijn gebouw?

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Ook maakt het duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Een energielabel is verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van een pand en is tien jaar geldig.

Meer informatie van Rijksoverheid

Vraag vrijblijvend een offerte voor een Energielabel

Propendum heeft expertise in iedere markt.

Vastgoed

Utiliteitsgebouwen zoals kantoren, fabrieken, ziekenhuizen en winkels.

Onderwijs

Unieke, vaak complexe regelgeving, financierings- en besluitprocessen.

VvE’s

Specifieke kennis en know-how voor efficiënt beheer bij VvE’s.