Eerst inzicht, dan keuzes

Schoolgebouwen lijken op de toekomst. Ze zijn vol geheimen, verborgen kosten en onbekende gebreken. Maar ook vol onbenutte besparingsmogelijkheden. Hoe kunt u in uw huisvestingsbeleid anticiperen op de belangrijkste risico’s en kansen? Keuzes vragen om inzicht. En inzicht vraagt om kennis. Met de kennis van Propendum kiest u voor de school van de toekomst…

U maakt het beleid, wij leveren de onderbouwing

Als gevolg van doordecentralisatie buitenonderhoud PO bent u niet alleen gebruiker, maar ook beheerder van uw schoolgebouw. Meer verantwoordelijkheid betekent ook meer keuzevrijheid. Welke keuzes maakt u als directeur of bovenschools manager?
Natuurlijk bent u liever met uw vak van onderwijskundig leider dan met de huisvesting van het onderwijs bezig. Maar gelukkig hebben wij van Propendum ook een vak: het met u meedenken over de huisvesting en het onderhoud van uw school.
Zodat wij uw beleid kunnen onderbouwen en u leiding kunt blijven geven.

Kies voor integraal schoolbeheer

Met Propendum kiest u voor integraal schoolbeheer. Met als resultaat een huisvestings- en onderhoudsbeleid waarin de bouwkundige, juridische, financiële en onderwijskundige aspecten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Op elk aspect hebben wij specialisten in huis die in teamverband met elkaar samenwerken. Met als doel een gezond en duurzaam schoolgebouw waarin het prettig werken en leren is.

Onafhankelijke dienstverlening op maat

Onze dienstverlening strekt zich uit van huisvestingsadvies tot de begeleiding van werkzaamheden. Om onze onafhankelijkheid te waarborgen voeren we zelf geen bouw-, renovatie- of onderhoudswerkzaamheden uit. Om maatwerk te kunnen leveren hebben wij een vierstappenplan ontwikkeld.

Schoolbeheer Online

Uw complete huisvestings- en onderhoudsbeleid past in één online applicatie: Schoolbeheer Online. Met deze door Propendum ontwikkelde software kunt u de huisvesting en het onderhoud van uw school efficiënt en effectief beheren.

Propendum doorziet het……

Meer weten? Neem contact met ons op voor een afspraak.