Vraag direct en vrijblijvend een offerte aan bar_v2

Energielabel (EPA-U)

Het energielabel is de tool om de energieprestaties van een gebouw te kunnen zien. De labelklasse voor utiliteitsgebouwen, de nieuw te bouwen vastgoed zonder woonbestemming, loopt van A++++ (zeer energiezuinig) t/m G (zeer onzuinig). Het energielabel is 10 jaar geldig.

Sinds 1 januari 2008 is het verplicht om bij een ’transactiemoment’ zoals verhuur of verkoop een geldig energielabel mee te leveren. Met een energielabel van A, B of C voldoet uw gebouw aan de label-C verplichting voor 2023. De rijksoverheid streeft echter naar een energie neutrale gebouwde omgeving in 2050. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook bestaande bouw.

Het energielabel mag alleen door een BRL 9500 gecertificeerd bedrijf worden opgemaakt. De Beoordelingsrichtlijn 9500, in het kort BRL 9500,  is ontwikkeld om de kwaliteit van EnergiePrestatieAdvisering (EPA) te waarborgen. Zo kunnen rechtsgeldige Indexrapporten/Energielabels alleen worden afgegeven door bedrijven die BRL 9500 gecertificeerd zijn. Daarnaast moet de opname uitgevoerd worden door een gediplomeerd en vakbekwaam adviseur.
De opname levert niet alleen een energielabel op, maar verstrekt ook een energie-index. De energie-index is een vrijwillig instrument waarmee de energieprestatie van een woning kan worden berekent.

Tijdens de opname worden alle onderdelen opgenomen die bepalend zijn voor de energiebehoefte van een pand. Denk hierbij onder andere aan isolatie, verlichting, installatie en alle afmetingen van de thermische schil. Na de opname wordt de energie- index bepaald door de gegevens in geattesteerde software te verwerken.

Het energielabel wordt geregistreerd bij de rijksoverheid. Er kan mogelijk een controle-onderzoek worden uitgevoerd als gevolg van de registratie. De opdrachtgever dient in dat geval medewerking te verlenen om dit onderzoek op locatie uit laten te voeren.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de naleving van de energielabelplicht.

Een energielabel is verplicht voor de gebouwen met de volgende gebruiksfuncties:

 • Kantoor
 • Onderwijs, zoals scholen en universiteiten
 • Publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
 • Gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
 • Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
 • Sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
 • Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages

Een gebouw kan een combinatie hebben van een verplicht en een niet verplicht deel. Zo kan een gebouw bijvoorbeeld een bedrijfsruimte en een kantoor hebben. In dit soort situaties wordt alleen het verplichte deel voorzien van een label.

Gebouwen waar geen energielabel voor nodig is:

 • Gebouwen voor religieuze activiteiten
 • Alleenstaande gebouwen met een gebruikersoppervlakte tot maximaal 50m2
 • Tijdelijke bouwwerken zoals bouwketen, noodwinkels of noodlokalen
 • Bedrijfspanden en fabriekshallen
 • Beschermde monumenten (volgens monumentenwet 1988 of volgens provinciale of gemeentelijke monumenten verordening)
 • Recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruikt en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent verbruik.

Vragen?

Heeft u vragen over wat wij aanbieden of wilt u dat wij bij u langs komen? Laat het ons weten!

Afspraak maken

Meerjaren Onderhoudsplan

Als VvE heeft u jaarlijks te maken met onderhoud aan uw appartementencomplex. Dat brengt kosten met zicht mee. Een Meerjaren Onderhoudsplan is een voorwaarde om deze kosten te beheersen. Daarbij gaat het om onderhoudskosten op korte en op lange termijn.

Een Meerjaren Onderhoudsplanning met conditiemeting volgens NEN 2767 is de basis voor uw huisvestingsbeleid. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het maken van goed doordachte keuzes. U krijgt inzicht in het te verwachten groot onderhoud. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan en kunt u dit onderhoud makkelijk meenemen in de begroting.

Beknopt onderhoudsplan

Speciaal voor kleinere VvE’s hebben we BOP, een beknopt onderhoudsplan ontwikkeld. Dit onderhoudsplan geeft een overzicht van de te verwachten onderhoudskosten in de aankomende 10 jaar en wordt door alle geldverstrekkers geaccepteerd.

Waarom Propendum?

Propendum legt de focus op drie branches, namelijk VvE’sonderwijs en Vastgoed. In deze branches hebben wij jarenlange ervaring opgebouwd en bieden wij de hoogste kwaliteit.

Met deze jarenlange ervaring met VvE’s zorgen wij ervoor dat de risico’s en kansen van uw vastgoed vakkundig worden geïnventariseerd, gevisualiseerd en onderbouwd.