Skip to main content

Energie-Audit (EED)

Home » Diensten » Energie-Audit (EED)

Wat is een energie-audit?

De energie-audit EED (Energy Efficiency Directive) is een systematische, vierjaarlijkse inventarisatie met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van de onderneming. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Het geeft u een overzicht van de omvang en verdeling naar functies en eventuele omzetting naar andere energiedragers.

Het gaat hier om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn.

Is mijn onderneming audit plichtig?

Heeft u een onderneming met meer dan 250 fte (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen)? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen)? Dan is de energie-audit mogelijk op u van toepassing.

Een energie-audit EED bestaat uit:

  • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer)
  • een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden
  • een begroting van de besparingsmogelijkheden voor de aankomende 4 jaar
  • een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen

Het bevoegd gezag ziet op grond van de Wet milieubeheer toe of u voldoet aan de verplichtingen van de regeling. Heeft u vragen of wilt u een energie Audit EED laten uitvoeren neem contact met ons op!

Vraag vrijblijvend een offerte aanVraag meer informatie aan

Propendum heeft expertise in iedere markt.

Vastgoed

Utiliteitsgebouwen zoals kantoren, fabrieken, ziekenhuizen en winkels.

Onderwijs

Unieke, vaak complexe regelgeving, financierings- en besluitprocessen.

VvE’s

Specifieke kennis en know-how voor efficiënt beheer bij VvE’s.