Skip to main content

Wat u als schoolbestuur moet weten over de Specifieke uitkering ventilatie scholen (SUVIS)

Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld om de ventilatie van schoolgebouwen te verbeteren. Het eerste deel hiervan (ca. 1 miljoen euro ) wordt uitgekeerd middels de Specifieke uitkering ventilatie scholen (SUVIS). Over de wijze waarop het tweede deel later dit jaar beschikbaar gesteld wordt, is op dit moment nog niets bekend.

Met deze regeling kan een school subsidie krijgen ter hoogte van 30% van de kosten, met een maximum van € 150.000 tot € 1.000.000, afhankelijk van het aantal leerlingen in dit gebouw. De aanvraag voor deze regeling moet door de gemeente ingediend worden.

Maximum subsidie per project:

 • € 150.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen
 • € 210.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 250 tot 500 leerlingen
 • € 420.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 500 tot 1.000 leerlingen
 • € 800.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 1.000 tot 2.000 leerlingen
 • € 1.000.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 2.000 leerlingen of meer
  • Het gaat hierbij om het aantal leerlingen op 1 oktober 2020

Voorwaarde voor het krijgen van deze subsidie:

 • De huidige CO2-waardes overschrijden de grens van 1.200 ppm ( bij gebouwen van voor 1-4-2012) of 950 ppm ( bij gebouwen die na 1-4-2012 gebouwd zijn).
 • De waardes die na uitvoering van de maatregelen gemeten worden moeten onder deze waardes komen.
 • Het aanbrengen van CO2-meters in iedere onderwijsruimte, voorzien van monitoring waarvan de gegevens minimaal een jaar bewaard blijven, is verplicht.
 • Het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem met een rapportagefunctie per dag, week en jaar is verplicht.
  • Kosten voor CO2-meters en Energieregistratie- en bewaking kunnen meegenomen worden in de begroting.

Wat moet u verder weten?

 • De gemeente moet de aanvraag uiterlijk 30 juni 2021 ingediend hebben.
 • De werkzaamheden moeten uiterlijk 31 december 2021 daadwerkelijk starten.
 • De werkzaamheden moeten uiterlijk 23 januari 2023 afgerond zijn.
 • De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Voor een project kan slechts eenmaal subsidie aangevraagd worden.

(Bron: www.RVO.nl)

Wilt u meer weten over deze regeling, of wilt u hulp bij het aanvragen van deze subsidie, neemt u dan contact met ons op via: www.propendum.nl of bel ons op: 078-6841090.