Skip to main content

Het kerkelijk landschap in Nederland verandert sterk. Veel kerken krijgen een andere bestemming. Soms worden ze verbouwd of uitgebreid om aan de nieuwe wensen te kunnen voldoen. Kerken worden soms ook gerenoveerd. Bouwtechnisch en qua organisatie van de werkzaamheden kan Propendum deze projecten begeleiden. Wij zorgen voor een goede coördinatie, de juiste werkomschrijvingen of bestekken om uw projecten in goede banen te leiden. Propendum heeft ervaring die u rust geeft. Vragen? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.