Skip to main content

Afstand nemen geeft mooie vergezichten.

De zomerperiode is aangebroken. Daarmee wordt een drukke periode afgesloten. Even rust. Even geen agenda, planning, vergadering, rapport. Geen moeten. Geen…, noem het maar op. Rust geeft ook altijd weer ruimte. En met ruimte is er ook een wijdere blik. Nog net niet op oneindig, zeg maar.

Laten we die ruimte hier eens benutten om ons schoolhuisvestingsbeleid te overzien. Moet dat nu? Nou, niet strikt moeten, maar het kan toch heel verfrissend zijn om zo af en toe erbij stil te staan nu er ook wat tijd voor is.

De jeugd heeft de toekomst, luidt het gezegde. Wie werkt met jeugd, werkt dus aan de toekomst. Dat vraagt om een blik op die toekomst. Regeren is immers vooruit zien. En zien begint met kijken. Neem eens een punt in de verte, zeg maar 10, 20 of 30 jaar vooruit. Pak die verrekijker en haal de verte eens wat dichterbij.

  • Uw school, bestaat die dan nog? Gefuseerd misschien? In welk gebouw, het huidige of nieuwbouw, of op één locatie samen met andere scholen?
  • Op lange termijn zúllen er uitdagingen komen op gebied van duurzaamheid, energiebesparing, flexibiliteit en inspelen op onderwijskundige vernieuwingen, ict-ontwikkelingen, binnenmilieu, stedenbouwkundige aanpassingen, aangescherpte wet- en regelgeving, of wat dan ook.
  • Zie ik nu ontwikkelingen en kansen, waarop ik in zou kunnen of moeten spelen? Wees daarin dan voorloper, zoek uit waar de bottlenecks zitten, met wie er samengewerkt kan worden, en waar financiën gevonden kunnen worden.
  • Of zijn er zaken waar te nemen die een bedreiging vormen en waar een toekomstgericht huisvestingsbeleid een onderdeel van de oplossing kan uitmaken? Denk aan dreigende leegstand ombuigen middels doordachte maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld uitstraling, innovatie en multifunctioneel gebruik.

Zomaar wat punten waar de kijker op gericht kan worden. Ze zijn vast wel uit te breiden met specifieke onderwerpen van uw eigen school. Het kan toch niet zijn dat zich ongewenste ontwikkelingen voordoen, waarop geanticipeerd had kunnen worden maar dit niet is gebeurd. De toekomst voorspellen kan niemand. Naar de toekomst kijken, die proberen te begrijpen, dat vraagt om visie, om beleid. Daar is niets mis mee. Dat noemen we schoolhuisvestingsbeleid. Geen glazen bol, maar gewoon eens rustig, achterover leunend, nadenken en doordenken.

Uiteraard denken wij graag met u mee. Denkt u daar dan ook eens over. En geniet ondertussen van uw welverdiende vakantie. In het nieuwe schooljaar staan wij weer graag voor u klaar.