Skip to main content

Twee leerlingen komen met een plan,

Propendum maakt het uitvoerbaar.

 

De Ds. G.H. Kerstenschool heeft nieuwe speeltoestellen op het schoolplein. Twee leerlingen uit groep 8 maakten een voorstel, nadat ze eerst met leerlingen en leerkrachten hadden gesproken over eventuele wensen. Het geheel werd door de leerlingen aan de directie gepresenteerd, inclusief een begroting.

Propendum werd gevraagd om de haalbaarheid te bekijken, offertes (inclusief advies) aan te leveren en het project in uitvoering technisch en procesmatig te begeleiden. Na wat aanpassingen op het gebied van veiligheid en kwaliteit, kon het plan afgelopen zomer uitgevoerd worden. Het personeel en de kinderen genoten van de zomervakantie en ondertussen werden al de werkzaamheden uitgevoerd. Toch prettig om op zo’n wijze en in vertrouwen samen te werken, met professionele en betrokken uitvoerders en begeleiders.

Zo hebben de kinderen van de Kerstenschool op zowel het kleuterplein, als het grote plein weer volop nieuwe uitdagingen. Dat is leuk terugkomen en het nieuwe schooljaar starten!