Skip to main content

Lees de nieuwe uitgave van Lokaal

Het huisvestingsblad van Propendum is vorige week op meer dan 4.000 schooladressen bezorgd. Het is weer een krant vol met wetenswaardigheden geworden. Actuele zaken als begroting, huisvestingsbeleid en vragen rondom energielabelverplichting worden nader belicht.

Hier volgt een korte verkenning van de inhoud van dit nummer.

Op de voorpagina een kort artikel over politieke ontwikkelingen rondom wat genoemd wordt ‘systeemfout in onderwijshuisvesting’. Volgens een ingediende (en ook aangenomen) motie van D66 in de Tweede Kamer moeten gemeenten wettelijk verplicht worden een besluit te nemen over nieuwbouw, renovatie of vervanging van schoolgebouwen ouder dan 40 jaar. Ook een organisatie als Bouwend Nederland mengt zich in de discussie: “Het moet uit zijn met het soebatten over wie welke kosten moet dragen”.

Vervolgens is op de linker binnenpagina een interview te lezen met Christiaan Bijl, financieel adviseur van VGS. Vanuit zijn vakkennis en praktijkervaringen laat hij zijn licht schijnen op het begrotingsproces. Het draait hierbij om goed inzicht in financiering versus de actuele plannen. Prioriteiten stellen, een proactieve houding richting gemeente, beheersbaar maken van onderhoudskosten, etc. vragen om een zeker ondernemerschap. Hij sluit af met een aantal zogenaamde do’s en don’ts.

Daarnaast een artikel van de hand van Rijk Hofman over de één op één relatie tussen leerprestaties verbeteren en beter ventileren. Het is allemaal onderzocht en er is van te leren. Columnist van het AD, Willem Sonneveld, heeft er met zijn eigen praktijkervaring een pittige column over geschreven: “Ik wil maar 1 ding…”

column-willem-sonneveld

Op de achterpagina een artikel waarin ingezoomd wordt op de vraag hoe toekomstbestendig huisvestingsbeleid kan worden gemaakt. Middels onderzoek is gebleken dat maar liefst 27 factoren hier een rol bij spelen. Die moeten in kaart worden gebracht en vanuit de uitkomsten daarvan komt huisvestingsbeleid tot stand. Dit vormt dan weer de basis voor goed onderbouwde besluiten, welke in uitvoering kunnen worden genomen.

Het blad sluit af met een overzichtelijk schema, waarmee scholen kunnen vaststellen of ze wel of geen energielabelverplichting hebben. Daar is weliswaar best veel over te vinden op internet en middels voorlichtingsbrochures e.d., maar eenduidigheid en leesbaarheid daarin ontbreekt. We hebben het in schema gezet, zie ook: http://www.lokaalonderwijs.nl/energielabel

Kortom, het is weer een leesbaar blad geworden, met inhoudelijke artikelen. Wilt u deze nalezen, klik dan op: http://www.lokaalonderwijs.nl

U kunt ook de papieren versie per post ontvangen. Laat dan uw gegevens achter op: http://www.propendum.nl/contact/