Skip to main content

afb-school-dordt4Propendum brengt rapport uit over stand van zaken betreffende schoolgebouwen Dordrecht.

In opdracht van de Gemeente Dordrecht en de gezamenlijke schoolbesturen, heeft Propendum samen met Perfectkeur recentelijk een schouw uitgevoerd bij 62 schoolgebouwen van het PO, SO, VSO en VO.

In het kader van de gesprekken over doordecentralisatie in het onderwijs, was de opdracht om de uitgangspunten van de vestigingsplannen en de businesscase te controleren. Wat is de staat van de gebouwen, komt de verwachte resterende levensduur van de gebouwen overeen met het vestigingsplan, en welke risico’s zijn te verwachten tijdens die resterende levensduur? Daarbij werd met name naar de technische staat van het gebouw gekeken.

Tijdens een tweetal presentaties zijn de uitkomsten hiervan onlangs besproken met de gemeente en de gemeenschappelijke schoolbesturen.

 

afb-school-dordt3 afb-school-dordt2