Skip to main content

Propendum brengt haar huisvestingsblad uit.

Lokaal is een uitgave van Propendum.

Op 26 en 27 mei is in de brievenbussen van een groot deel van de scholen de eerste editie van het huisvestingsblad van Propendum bezorgd. Het blad voorziet in de behoefte om onafhankelijk nieuws te brengen over alles wat met uw schoolhuisvestingsbeleid te maken heeft. De planning is om 2x per jaar een editie te laten verschijnen.

De artikelen in Lokaal spelen in op onderwerpen uit de actualiteit, de dagelijkse praktijk, onderhoudsbeheer en huisvestingsvraagstukken waar schooldirecteuren en –besturen mee te maken hebben of krijgen. Dit wordt gebracht in de vorm van (nieuws)artikelen, interviews, tips en een column. Huisvesting is sowieso voor alle gebruikers van en betrokkenen bij schoolgebouwen belangrijk. Het is goed om daar met enige regelmaat bij stil te staan. Lokaal wil daar aanzetten toe geven.

Een aantal onderwerpen welke aan de orde komen in de eerste uitgave zijn:

  • Duurzaamheid

Samen onderzoeken wij wat deze gevleugelde term nu precies in de praktijk betekent.

  • 10 tips om energie te besparen

Wist u dat u in uw school eenvoudig op energiekosten kunt besparen? Wij geven u 10 praktische tips.

  • Column

Frans Rasenberg is wetenschapper en schrijft een column over filters, recht op schone lucht en onze stofzak.

  • Interview

Een interview met Piet Baaijens over onderhoudsbeheer, huisvestingsbeleid en externe expertise.

Middels deze link komt u op de website waarop Lokaal te lezen is: www.lokaalonderwijs.nl

Of ga naar contact om een exemplaar per post aan te vragen.