Skip to main content

“Schoolkind snakt naar frisse lucht” (AD 01-04)

Wat is dat toch met die luchtkwaliteit in scholen? Er is al zoveel over gezegd en geschreven. Ook is er al veel geld tegenaan gegooid en het resultaat is, als je de verhalen mag geloven, op z’n zachtst gezegd teleurstellend. Zo stond er in het AD van 1 april een alarmerend artikel, waarvan je eigenlijk zou wensen dat het een flauwe grap was.afb co2 verloop
Veel geld is er geïnvesteerd de afgelopen jaren in nieuwe ventilatiesystemen. En toch blijft het een issue dat de luchtkwaliteit veelal niet voldoet. Niet zelden zijn oude, tochtige schoolgebouwen nog frisser dan moderne gebouwen vol hightech apparatuur. Heel vervelend uiteraard, temeer daar het ook gevolg heeft voor de prestaties en welbevinden van de gebruikers.

Op de grafiek is duidelijk af te lezen hoe het verloop is gedurende 2 dagen van de gemeten CO2 concentraties in een klaslokaal zonder mechanische ventilatie. De scherpe daling (bij pijl 1) van de meetwaarden vindt dan alleen plaats wanneer ramen worden open gezet. Op de tijdstippen dat niet middels de ramen geventileerd kan worden (bij de pijlen 2 en 3) is de daling aanzienlijk minder. Voor een stabielere situatie en het wegnemen van pieken in de CO2 concentraties is gebruik maken van mechanische ventilatie of een andere wijze van verbeteren van de luchtkwaliteit onontkoombaar.

Een deel van de verklaring dat hightech apparatuur in de praktijk onvoldoende effect heeft, is mogelijk te vinden in ondeskundig gebruik, onvoldoende onderhoud en/of niet goed geregeld beheer van de systemen. Echter kan dit, wat ons betreft, niet alléén als oorzaak worden aangewezen. Wij zien dat bij het aanschaffen van installaties er veel te veel voor juist dat systeem wordt gekozen, welke door een installatiebedrijf wordt aangeboden. Daarbij ontkom je niet aan een feitelijk door het aanbod gestuurde oplossing. Of, nog scherper geformuleerd, aan een verkoop gedreven oplossing.

Wij draaien dit graag om. Eerst het probleem vaststellen. Vervolgens dit middels verschillende metingen helder in kaart brengen, zodat ook doelgerichte aanpak mogelijk wordt. Want gaat het eigenlijk wel over CO2 alleen, of ligt het ingewikkelder? Zaken als temperatuur, luchtvochtigheid en doorstroming van de lucht. Ook het in kaart brengen van de mogelijkheden voor natuurlijke ventilatie is van belang. Kortom, het is maatwerk. En dat vraagt om een maatwerk oplossing. En aangezien meerdere expertisegebieden in beeld zijn, is het raadzaam vooral onafhankelijk en deskundig advies in te winnen.

Onderstaande tabel laten o.a. zien dat CO2 metingen altijd in relatie tot andere factoren bekeken moet worden.

Tabel: Overzicht comfortklassen volgens ISSO 89

Propendtabel toetsw binnenmil ggdum bekijkt de zaken vanuit de vraagzijde. Wij zien vooral de toegevoegde waarde van objectieve vaststelling van de problematiek. Onze specialisten werken multidisciplinair en in teamverband met elkaar samen om het gewenste resultaat te bereiken. Een frisse en duurzame school, waarin het aangenaam werken en leren is. Dat is onze doelstelling. Wij hoeven geen installaties te verkopen, maar komen graag met doelgerichte oplossingen. In het belang van de school en haar gebruikers.

Op de website is hierover ook informatie terug te vinden: klik hier