Skip to main content

Het MJOP opstellen en onderhoudsplan vaststellen

Heeft u al een meerjaren onderhoudsplan laten opstellen? U denkt: ‘niet echt een vraag van deze tijd’. En gelijk heeft u. Er zijn niet veel scholen zonder MJOP. Maar is daarmee alles gezegd? Wij denken van niet. In het geheel niet zelfs. Dat vraagt om uitleg.

Naar onze mening is het gangbare MJOP een veel te statisch document. Er staat heel veel in, zeker bij de uitgebreidere versies hiervan. Maar al deze informatie moet goed worden ontsloten. Waar staat het (jaar)plan van aanpak? Waar kan ik mijn dotaties vinden om een voorziening te vormen op de balans? Is er een digitale versie beschikbaar? Levert het MJOP mij informatie voor het nemen van strategische (lange termijn) beslissingen? En zo zijn er nog wel een aantal relevante vragen te stellen. Zaak is dat het MJOP de stap moet maken naar veel meer een dynamische informatiebron.

Nu gaan we u niet vertellen dat u dit allemaal zelf zou moeten doen. Het is tenslotte “ieder z’n vak”. Vanuit onze jarenlange praktijkervaring hebben wij Schoolbeheer Online ontwikkeld. In deze applicatie wordt het MJOP ingelezen en daarmee toegankelijk en leesbaar gemaakt. Tevens worden de essentiële onderdelen in de verschillende menu’s direct getoond.

123123123123Enkele hiervan uitgelicht:

  • Grafisch overzicht van de meerjaren begroting
  • Automatische berekening van dotaties en saldo van de onderhoudsvoorziening
  • Meerjaren begroting opgesplitst in regulier onderhoud, vervangingsonderhoud en investeringen
  • Jaarplan per kalenderjaar van uit te voeren werkzaamheden
  • Directe mogelijkheid om per onderhoudsitem offertes aan te vragen
  • Eigen weergave mogelijk, zodat u zelf aanpassingen naar eigen inzichten of (financiële) mogelijkheden kunt inbrengen en de eventuele besparingen daarvan kunt aflezen
  • Contractmanagement en volledige registratie van offertes, opdrachten, facturen, enz.
  • Inzicht in onderhoudskosten t.o.v. andere scholen (benchmarking), opbouw van historie

Dit alles uiteraard online, zodat u middels inloggen overal kunt raadplegen, wijzigen en overzichten en grafieken tonen.

 

Meer weten? Klik op deze link: http://propendum.nl/formulier-schoolbeheer