Skip to main content

De Algemene Rekenkamer brengt rapport uit, aangeboden aan de Tweede Kamer (4 februari)

Het rapport bevat de uitkomsten van een uitgebreid onderzoek naar de kwaliteit van de schoolgebouwen onder gebruikers: leraren, leerlingen, ouders en anderen. Tevens is in het onderzoek de werking van het stelsel van onderwijshuisvesting in de praktijk vergeleken met hoe het bedoeld is.

Naast de bevindingen, conclusies en aanbevelingen, gaat het rapport in op het beleid rondom onderwijshuisvesting, de financiën en het toezicht op schoolgebouwen, -besturen en gemeenten. Vervolgens wordt de lokale praktijk belicht: (1) taakverdeling en samenwerking, (2) langetermijnperspectief en  (3) sturing en informatie.

In het hoofdstuk met de hoofdconclusie komen zaken aan de orde als:

  • Dalende leerlingenaantallen en de budgettaire gevolgen daarvan
  • Het niet voldoen van schoolgebouwen aan wettelijke eisen en het niet handhavend optreden
  • Lage tempo van realisatie van nieuwbouw (gemiddeld ‘staan’ schoolgebouwen 69 jaar)
  • Functionele kwaliteit versus de introductie van passend onderwijs

Uiteraard is het in dit bericht niet mogelijk om de veelheid van zaken die in het rapport vermeld staan weer te geven. Via onderstaande link kunt u het rapport downloaden:

http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=23664&type=org

U kunt het rapport ook op papier bestellen, door het formulier in te vullen op:

http://www.rekenkamer.nl/home/Bestelformulier?subject=Schoolgebouwen%20primair%20en%20voortgezet%20onderwijs:%20de%20praktijk%20gecheckt

Enkele veelzeggende grafieken uit het rapport, bijvoorbeeld:

6 44

Zichtbaar wordt dat van de gebruikers de leraren hun schoolgebouwen het laagste rapportcijfer geven. Zij zijn het die alle dagen hun werk doen, vooral in de lokalen. En daar zit ook direct één van de grootste pijnpunten: onvoldoende frisse lucht. Dit wordt geïllustreerd met de grafiek van het verloop van de hoeveelheid CO2 in een willekeurig klaslokaal.