Skip to main content

De scholen gaan weer beginnen. Alle maatregelen voor een veilige start zijn genomen: regulering van leerlingenstromen, plexiglas schermen, extra ontsmettingsmogelijkheden. Maar…, hoe zit dat nu met die ventilatie-systemen? De ventilatie in gebouwen blijkt een rol te kunnen spelen bij de verspreiding van COVID-19 (publicatie RIVM, 28-07-2020). 
In grote lijnen komt het hier op neer:

  • Per persoon moet per uur voldoende lucht ververst worden.
  • De ventilatielucht mag niet gerecirculeerd worden. Alle lucht van de installaties moet dus van buiten aangezogen worden (bij airco’s is dit meestal niet het geval).
  • Directe luchtstromen van persoon naar persoon dienen vermeden te worden. ( Belangrijk aandachtspunt bij (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s.)

Als de ventilatiesystemen te kleine hoeveelheid luchtverversing leveren dan moet dit aangevuld worden met natuurlijke ventilatie door o.a. openslaande ramen, ook als dit geluidsoverlast oplevert. Verder wordt gepleit voor een langere bedrijfstijd voor de installaties: eerder beginnen met verversen van de lucht en na sluiting langer doorgaan met ventileren.

Voor veel scholen was voldoende ventileren al een uitdaging. Die uitdaging wordt nu alleen maar groter. Zo is er bijvoorbeeld veel onbekendheid als het gaat over werking en instelling van de systemen. Aanpassing van deze instellingen blijkt hierdoor vaak achterwege te blijven, ook als een school een aantal weken gesloten is.

Wilt u meer weten over uw situatie en wat u kunt doen, bel ons dan gerust voor een gesprek. Kijk voor de RIVM publicatie op deze link