Skip to main content

Welke stappen dient u te ondernemen om in aanmerking te komen voor subsidie?

Als u als VvE een onderhoudsplan opstelt in combinatie met een maatwerkadvies, dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Het bedrijf dat dit advies opstelt dient wel BRL9500-02 gecertificeerd te zijn. Propendum is gecertificeerd en kan voor u dit maatwerkadvies opstellen.

Door dit maatwerkadvies te combineren met uw meerjaren onderhoudsplan ( MJOP ) krijgt u een goed inzicht hoe u duurzaamheidsmaatregelen het beste kunt combineren met uw reguliere onderhoud. Ook worden de gevolgen van deze maatregelen voor uw onderhoudsbegroting direct zichtbaar. De opgestelde rapportages worden door Propendum toegelicht.

Naast subsidie op energiebesparende maatregelen, ontvang u ook subsidie op advies en begeleiding. Hieronder vallen de opgestelde rapportages. Dit kan u veel geld besparen.

Behalve de verplichte certificering gelden er nog een aantal voorwaarden. Zo moeten er minimaal 2 besparende maatregelen opgenomen zijn in het MJOP. Deze maatregelen dienen voor te komen op de vastgestelde lijst van de rijksoverheid, en deze maatregelen moeten binnen een vastgesteld termijn worden uitgevoerd. Voor meer informatie over de actuele voorwaarden verwijzen we graag naar de site van de RVO.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, of maak direct een afspraak. Ook kunt u onder het formulier gelijk invullen. We lichten de mogelijkheden voor u graag toe.