Skip to main content

Lege schoolbanken…

Hoewel de scholen helaas nu niet gebruikt worden in verband met COVID-19, denken wel veel bestuurders en gemeenten na over hun huisvestingsvraagstukken.

Hoe kun je de kwaliteit van schoolgebouwen objectief vaststellen?

Afgelopen jaren hebben we veel advies mogen verzorgen aan gemeentes en schoolbesturen bij vragen rond het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Recent kregen we de volgende vraagstelling:

Breng de kwaliteit van de bestaande huisvesting in beeld zodat er een uniform beeld wordt verkregen van de technische, functionele en energetische kwaliteit van onze schoolgebouwen.”

Propendum heeft als adviseur van de gemeente een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld om de vraagstelling op de juiste wijze te beantwoorden, pragmatische en doelgericht.

Wij hebben de doelstelling van de gemeente gerealiseerd door de volgende zaken:

  • inventarisatie en conditiemeting van de technische kwaliteit conform NEN 2767
  • inventarisatie en toetsing van de functionele en toetsing PvE Frisse Scholen
  • inventarisatie van de energetische kwaliteit en duurzaamheid (QuickScan Duurzaamheid)
  • analyse van de gegevens en schrijven van aanbevelingen

Uit de inventarisatie is een goed beeld gekomen over de staat van de gebouwen en een mogelijke prioritering in de te nemen acties.

Vragen rond renovaties of (ver)nieuwbouw kunnen nu veel beter worden voorzien van een antwoord”

Heeft u een vraag over uw schoolhuisvesting of wilt u gewoon een klankborden, onze adviseurs helpen u graag.

Uiteraard hopen wij dat de schoolbanken snel weer gevuld zullen zijn!

Wilt u samen met ons afstemmen wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier, of maak direct een afspraak.