Skip to main content

Een nieuw jaar en nog steeds mogelijkheden voor subsidie voor uw VvE!

U kunt als VvE subsidie aanvragen voor zowel het advies als de energiebesparende maatregelen:

  • energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)
  • energiebesparende maatregelen, waaronder isolatiemaatregelen of een samenhangend ‘zeer energiezuinig pakket’.

Propendum is gecertificeerd om het energieadvies voor u te verzorgen en kan dat uitvoeren samen met het MJOP. Het subsidiebedrag is 75% van de factuur (inclusief BTW), maar niet meer dan het maximale subsidiebedrag. Voor meer informatie: klik hier.

Deze subsidie is bestemd voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Een voorwaarde is wel dat de eigenaren zelf woonachtig zijn in deze woningen en deze niet verhuren. Commercieel vastgoed binnen de VvE ( denk aan winkels of kantoorpanden ) is uitgesloten van subsidie.

Bent u geïnteresseerd? Vraag dan de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Goed nieuws, VvE’s kunnen nog gebruikmaken van deze regeling tot en met 31 december 2022.

Wilt u ook weten wat Propendum voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, of maak direct een afspraak.