Skip to main content

Vanaf 1-1-2023 mogen kantoren zonder energielabel C of hoger niet meer als kantoor gebruikt worden. De afgelopen weken bleek uit verschillende publicaties nog weer eens, dat slechts een zeer klein deel van het kantorenbestand, zo’n 20%, voldoet aan deze verplichting. Onder de kantoren die nog niet voldoen zitten ook kantoren die nog geen energielabel hebben laten opstellen, maar waarschijnlijk wel in aanmerking komen voor een energielabel C. Toch zal het merendeel van de kantoren die nog geen energielabel C hebben binnen 1,5 jaar de nodige maatregelen moeten nemen om voor dat energielabel C in aanmerking te komen. Anders is het risico op sluiting van de kantoren een reële dreiging.

Wat kunt u als gebouweigenaar doen?

  1. Stel vast of uw gebouw een geldig energielabel heeft, en wat het label is. Laat evt. bepalen wat het te verwachten energielabel is.
  2. Valt uw gebouw onder de label C-verplichting, of geldt één van de uitzonderingen (zie RVO.nl)
  3. Bepaal welke maatregelen u moeten nemen om voor label C of hoger in aanmerking te komen.
  4. Voer de maatregelen uit, liefst op geplande onderhoudsmomenten uit het MJOP.
  5. Laat een energielabel opstellen.

Wat kan Propendum voor u doen?

Wij helpen u graag om een indicatief label te bepalen. De actuele energetische situatie van het gebouw en de reeds uitgevoerde maatregelen zijn daarbij van belang. Vervolgens stellen wij een maatregelenpakket voor om tot een beter energielabel te komen. Heeft u deze maatregelen uitgevoerd, dan kunnen wij ook het definitieve label voor u laten opstellen.

Bent u nieuwsgierig naar deze en andere mogelijkheden die Propendum biedt? Neem dan contact op met ons op.