Skip to main content

Vanaf 1 april 2021 kunnen aanvragen voor SEEH-subsidie weer ingediend worden. Hiervoor is een nieuw budget van € 32,2 miljoen tot en met december 2022 beschikbaar gesteld. Zij kunnen zowel voor het adviestraject, als voor de voorgenomen maatregelen zelf subsidie aanvragen.  ( alle voorwaarden en maximale subsidiebedragen kunt u vinden op de site van de RVO.)

Voorwaarden voor subsidie op het adviestraject is o.a. dat deze moet worden opgesteld door een bedrijf dat daarvoor gecertificeerd is (BRL 9500-02). BIj deze subsidie aangevraagd worden:

  1. Subsidie voor energieadvies
  2. Subsidie voor energieadvies, i.c.m. procesbegeleiding
  3. Subsidie voor energieadvies, i.c.m. MJOP en evt. procesbegeleiding.

De voorwaarde voor subsidie van energieadvies i.c.m. procesbegeleiding is, dat de maatregelen binnen 5 jaar uitgevoerd moeten worden. Bij het opstellen van een MJOP waarin het energieadvies is verwerkt geldt een termijn van 10 jaar.

De subsidie voor de energiemaatregelen betreft het verbeteren van de isolatiewaarde van uw gebouwschil; dak, gevel, ramen, vloeren. Vaak gaat het hier om grote investeringen waar wel even goed over nagedacht moet worden, en waar in de ledenvergadering een besluit over genomen moet worden. Het opstellen van een MJOP i.c.m. een energieadvies kan een goede aanvulling zijn. De investeringen worden dan gepland op momenten waarop groot onderhoud of vervangingen nodig zijn. Vaak kan een deel van de investeringen uit deze onderhoudsbegroting worden betaald. Met zo’n DMJOP in combinatie met de energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds blijkt vaak meer mogelijk te zijn dan in eerste instantie gedacht wordt.

De subsidie voor de energiemaatregelen kent de volgende variaties:

  1. Isolatiemaatregelen: dit is de basis van isoleren van de gebouwschil. Uitvoering van minimaal 2 van deze maatregelen verplicht.
  2. Aanvullende maatregelen: het betreft hier een aantal extra maatregelen bovenop de bovengenoemde 2 isolatiemaatregelen
  3. Zeer energiezuinig pakket: dit is een verdergaand energiezuinig pakket dat past bij het Nul op de meter-concept voor woningen en gebouwen.

Naast de subsidie voor energiebesparende maatregelen SEEH voor VvE’s, is er de investeringssubsidie voor duurzame energie en energiebesparende (ISDE). Daaronder vallen subsidies voor zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen etc. Ook hiervoor geldt, dat het MJOP een goed moment kan aangeven en dat de energiebespaarlening kan helpen de financiering mogelijk te maken.

Ziet u door alle mogelijkheden even niet waar u moet beginnen? Propendum adviseert een stapsgewijze aanpak. Daarbij bespreken we eerst met u wat uw ambitie en mogelijkheden zijn, en kijken we samen naar de wensen van de leden. Als we samen met u weten waar we naar toe willen, gaan we verdiepend onderzoek doen, waaronder het energieadvies. Zo helpen we u om de juiste keuzes te maken en met elkaar de juiste richting op te gaan.

Bent u geïnteresseerd in onze aanpak die gericht is op persoonlijk gericht advies en begeleiding, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier of bel ons op: 078-6841090.