Vanaf 1-1-2023 mogen kantoren zonder energielabel C of hoger niet meer als kantoor gebruikt worden. De afgelopen weken bleek uit verschillende publicaties nog weer eens, dat slechts een zeer klein deel van het kantorenbestand, zo’n 20%, voldoet aan deze verplichting. Onder de kantoren die nog niet voldoen zitten ook kantoren die nog geen energielabel hebben laten opstellen, maar waarschijnlijk wel in aanmerking komen voor een energielabel C. Toch zal het merendeel van de kantoren die nog geen energielabel C hebben binnen 1,5 jaar de nodige maatregelen moeten nemen om voor dat energielabel C in aanmerking te komen. Anders is het risico op sluiting van de kantoren een reële dreiging.

Wat kunt u als gebouweigenaar doen?

  1. Stel vast of uw gebouw een geldig energielabel heeft, en wat het label is. Laat evt. bepalen wat het te verwachten energielabel is.
  2. Valt uw gebouw onder de label C-verplichting, of geldt één van de uitzonderingen (zie RVO.nl)
  3. Bepaal welke maatregelen u moeten nemen om voor label C of hoger in aanmerking te komen.
  4. Voer de maatregelen uit, liefst op geplande onderhoudsmomenten uit het MJOP.
  5. Laat een energielabel opstellen.

Wat kan Propendum voor u doen?

Wij helpen u graag om een indicatief label te bepalen. De actuele energetische situatie van het gebouw en de reeds uitgevoerde maatregelen zijn daarbij van belang. Vervolgens stellen wij een maatregelenpakket voor om tot een beter energielabel te komen. Heeft u deze maatregelen uitgevoerd, dan kunnen wij ook het definitieve label voor u laten opstellen.

Bent u nieuwsgierig naar deze en andere mogelijkheden die Propendum biedt? Neem dan contact op met ons op.

Meerjaren Onderhoudsplan

Als VvE heeft u jaarlijks te maken met onderhoud aan uw appartementencomplex. Dat brengt kosten met zicht mee. Een Meerjaren Onderhoudsplan is een voorwaarde om deze kosten te beheersen. Daarbij gaat het om onderhoudskosten op korte en op lange termijn.

Een Meerjaren Onderhoudsplanning met conditiemeting volgens NEN 2767 is de basis voor uw huisvestingsbeleid. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het maken van goed doordachte keuzes. U krijgt inzicht in het te verwachten groot onderhoud. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan en kunt u dit onderhoud makkelijk meenemen in de begroting.

Beknopt onderhoudsplan

Speciaal voor kleinere VvE’s hebben we BOP, een beknopt onderhoudsplan ontwikkeld. Dit onderhoudsplan geeft een overzicht van de te verwachten onderhoudskosten in de aankomende 10 jaar en wordt door alle geldverstrekkers geaccepteerd.

Waarom Propendum?

Propendum legt de focus op drie branches, namelijk VvE’sonderwijs en Vastgoed. In deze branches hebben wij jarenlange ervaring opgebouwd en bieden wij de hoogste kwaliteit.

Met deze jarenlange ervaring met VvE’s zorgen wij ervoor dat de risico’s en kansen van uw vastgoed vakkundig worden geïnventariseerd, gevisualiseerd en onderbouwd.