Skip to main content

Hoe netto besparingen kunnen worden omgezet in nieuw beleid.

Veel schoolgebouwen zijn al wat ouder en daarmee veelal toe aan een upgrade, in welke vorm dan ook. Vooral wanneer het energieverbruik hoog is en de normvergoeding vanuit de Rijksoverheid overschrijdt. Door op een slimme manier beleid en middelen in te zetten is daar best een goede oplossing voor mogelijk.

Ieder gebouw is weer anders. Het zal dus altijd een kwestie van ‘maatwerkoplossing’ zijn. Dat is de uitdaging. Het vraagt ook om ‘out-of-the-box’ denken. Hoe kun je met het inzetten van dezelfde budgetten én het comfort verbeteren én een duurzaamheidsfonds opbouwen? Terwijl het geld eigenlijk al bedoeld was voor andere onderwijszaken.

Investeer bijvoorbeeld in zonnepanelen, en zoek daarbij een constructie, waarbij u geen investeringsbedrag betaalt, maar een vast bedrag per maand voor de opbrengst van de zonnepanelen. Er zijn steeds meer partijen die dit soort constructies aanbieden. Zij nemen ook de zorg voor onderhoud voor hun rekening.

De directe voordelen hiervan zijn:

  • Verlaging energiekosten
  • Bijdrage aan vermindering milieuvervuiling
  • Geen overschrijding meer t.o.v. normvergoeding

Het bedrag dat uitgespaard wordt kan vervolgens worden gereserveerd in een duurzaamheidsfonds. Hiermee maakt u nieuwe investeringen mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing of verbeteringen van het binnenklimaat. Op deze wijze wordt de gebruikskwaliteit van het gebouw kostenneutraal geoptimaliseerd.

 

Rekenvoorbeeld:

Deze besparing ten gunste van de reserve nieuw beleid kan vervolgens worden aangewend voor besparende maatregelen, zoals isolatie of energiezuinige verlichting. Dat verlaagt weer de uitgaven voor energie en zo wordt feitelijk een vliegwieleffect in gang gezet.

 

Begin gewoon, zet de eerste stap en meld u aan op onze contactpagina: https://propendum.nl/contact/