Skip to main content

Subsidieregeling energieadvies verlengd !

Schoolbesturen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van een extern energieadvies op maat. Deze subsidieregeling is onlangs verlengd tot 31 december 2017.

Het gaat over advisering met betrekking tot verduurzaming en verfrissing van hun specifieke schoolgebouw, energiebesparende maatregelen, het toepassen van vormen van duurzame energie en/of het verbeteren van het binnenklimaat. De subsidie is 50% van de externe kosten tot een maximum van € 3.500 (dit bedrag is inclusief btw).

Deze subsidiemaatregel dateert al van 2016, maar is nu dus verlengd tot 31 december 2017. De uitkomsten kunt u ook gebruiken om te bezien of u voldoet aan de lijst van erkende maatregelen voor onderwijsinstellingen van het Activiteitenbesluit. Voorwaarde is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend voor 1 januari 2018 daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Verder kunnen schoolbesturen slechts eenmaal aanspraak maken op deze subsidiemaatregel.

Schoolbesturen zijn vrij om zelf een adviseur te kiezen. Zij dienen er zelf op toe te zien dat het een organisatie betreft die gespecialiseerd is in het geven van adviezen over verduurzaming en verfrissing van schoolgebouwen. Propendum maakt gebruik van zulke deskundigen op gebied van energie maatwerkadviezen. Meer weten? Bel gerust naar Propendum (0800-0900 700) of kijk op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-extern-advies-verduurzaming-scholen.