Een nieuw jaar en nog steeds mogelijkheden voor subsidie voor uw VvE!

U kunt als VvE subsidie aanvragen voor zowel het advies als de energiebesparende maatregelen:

  • energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)
  • energiebesparende maatregelen, waaronder isolatiemaatregelen of een samenhangend ‘zeer energiezuinig pakket’.

Propendum is gecertificeerd om het energieadvies voor u te verzorgen en kan dat uitvoeren samen met het MJOP. Het subsidiebedrag is 75% van de factuur (inclusief BTW), maar niet meer dan het maximale subsidiebedrag. Voor meer informatie: klik hier.

Deze subsidie is bestemd voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Een voorwaarde is wel dat de eigenaren zelf woonachtig zijn in deze woningen en deze niet verhuren. Commercieel vastgoed binnen de VvE ( denk aan winkels of kantoorpanden ) is uitgesloten van subsidie.

Bent u geïnteresseerd? Vraag dan de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Goed nieuws, VvE’s kunnen nog gebruikmaken van deze regeling tot en met 31 december 2022.

Wilt u ook weten wat Propendum voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, of maak direct een afspraak.

Meerjaren Onderhoudsplan

Als VvE heeft u jaarlijks te maken met onderhoud aan uw appartementencomplex. Dat brengt kosten met zicht mee. Een Meerjaren Onderhoudsplan is een voorwaarde om deze kosten te beheersen. Daarbij gaat het om onderhoudskosten op korte en op lange termijn.

Een Meerjaren Onderhoudsplanning met conditiemeting volgens NEN 2767 is de basis voor uw huisvestingsbeleid. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het maken van goed doordachte keuzes. U krijgt inzicht in het te verwachten groot onderhoud. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan en kunt u dit onderhoud makkelijk meenemen in de begroting.

Beknopt onderhoudsplan

Speciaal voor kleinere VvE’s hebben we BOP, een beknopt onderhoudsplan ontwikkeld. Dit onderhoudsplan geeft een overzicht van de te verwachten onderhoudskosten in de aankomende 10 jaar en wordt door alle geldverstrekkers geaccepteerd.

Waarom Propendum?

Propendum legt de focus op drie branches, namelijk VvE’sonderwijs en Vastgoed. In deze branches hebben wij jarenlange ervaring opgebouwd en bieden wij de hoogste kwaliteit.

Met deze jarenlange ervaring met VvE’s zorgen wij ervoor dat de risico’s en kansen van uw vastgoed vakkundig worden geïnventariseerd, gevisualiseerd en onderbouwd.