Skip to main content

Propendum mag met trots zichzelf een erkend leerbedrijf noemen. Wij vinden het belangrijk en leuk om leerlingen de gelegenheid te bieden om ervaring op te doen en zichzelf te ontwikkelen binnen onze organisatie. Alleen erkende leerbedrijven mogen opleiden. Het is een leuke manier om een frisse wind van kennis en ideeën door het bedrijf te laten waaien.

Wat biedt Propendum als leerbedrijf?

Wij bieden studenten een goede en veilige werkplek die aansluit bij haar/zijn opleiding. De student oefent het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.

Wij stellen een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Wij maken tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren

De gegevens van Propendum staan op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een stageplaats of leerbaan kunnen vinden in het mbo.