Buitenschilderwerk 170 woningen Rotterdam

Opdrachtgever: VvE in Rotterdam
Uitvoerende partij: De Goede vastgoed onderhoud
Bijzonderheden: Logistiek
Opdracht: Projectbegeleiding buitenschilderwerk

Het buitenschilderwerk van deze VvE is onder begeleiding van Propendum uitgevoerd. Doordat er relatief veel jonge mensen wonen waren overdag niet veel bewoners thuis wat het lastig maakte om de sponning te schilderen. Daarnaast was er veel houtrot aanwezig in de kozijnen. O.a. door goed overleg tussen de bewoners en de Goede is dit project naar tevredenheid binnen de planning opgeleverd.

Projectbegeleiding:

Propendum beschikt over ruime ervaring op gebied van technisch beheer en in de begeleiding van projecten. Wij stellen een duidelijke werkomschrijving op en verzorgen de aanbesteding. Wij helpen u in uw zoektocht naar de juiste aanbieder, en geven u een goed vergelijk van de verschillende offertes. Daarbij controleren we, of de omschrijvingen compleet zijn en overeenkomen met de aanbestedingsvraag. Dit offertevergelijk wordt voorzien van ons advies. Propendum is daarbij onafhankelijk en objectief. Samen met u bepalen we de uiteindelijke keuze.

Voor een goede begeleiding van het project, is het belangrijk dat er een goede overeenkomst is opgesteld. Daarin wordt vastgelegd wat er afgesproken is m.b.t. de uitvoering en eventueel meerwerk. Ook liggen daarin afspraken rond de projectbegeleiding vast.

Gedurende het project is de projectleider van Propendum de eerste contactpersoon voor vragen m.b.t. de uitvoering. Onze inspecteur controleert tijdens de uitvoering de kwaliteit van de werkzaamheden, en zorgt voor een goede oplevering aan het eind van de werkzaamheden.

Benieuwd naar maatregelen voor uw gebouw?

Wij hebben software voor u beschikbaar waarmee u gemakkelijk inzicht krijgt in de energieprestatie van uw gebouw. Daarmee kunt u heel gemakkelijk zien waar verbeterpunten liggen, hoeveel het kost, wat het opbrengt en wat de terugverdientermijn is.

Gratis Energieprestatiescan