Skip to main content

Het is zover… livegang Schoolbeheer Online

Met gepaste trots delen wij met u de livegang van de door Propendum ontwikkelde applicatie: Schoolbeheer Online. Een periode van plannen maken, informatie en kennis samenbrengen, ontwerpen, programmeren, testen, enz. ligt achter ons. Een mooie tijd, waarin veel is gebeurd. Nieuwe contacten zijn gelegd, samenwerkingsverbanden ontstonden en noem maar op. Het is gelukt om te realiseren wat in grote lijnen ons steeds voor ogen stond: een efficiënt en effectief instrument ontwikkelen, waarmee de scholen optimaal hun huisvestingsbeleid en onderhoud kunnen beheren.

Veel komt erbij kijken om alles bij elkaar te krijgen en in rapportage en dashboard helder inzichtelijk te hebben. De informatie komt feitelijk uit twee bronnen: de quick scan, ingevuld door de school; en het MJOP, opgesteld door een bouwtechnisch inspecteur. Op deze manier komt de kennis vanuit verschillende bronnen samen en vormt deze een solide basis voor het werken aan een gedegen huisvestingsvisie richting de toekomst.

De quick scan geeft een beeld van de stand van zaken met betrekking tot een zestal aandachtsgebieden, uitgedrukt in een procentuele score. Daarnaast wordt middels een lijst met aandachtspunten een overzicht gegeven van de nodige acties ter verbetering.

Het ingelezen MJOP helpt de school op eenvoudige wijze door de verschillende onderhoudsitems heen. Met één ‘druk op de knop’ kunt u offertes opvragen bij Propendum. De terugkoppeling vindt plaats binnen de applicatie. Opdrachtbevestigingen, facturen, contracten, garantiecertificaten, echt alles kan worden vastgelegd in het digitale archief. Overal via internet op te vragen en bij te werken.

Verder kunnen financiële overzichten worden gemaakt, wordt de dotatie aan de onderhoudsvoorziening berekend en vervolgens het verloop hiervan grafisch weergegeven. Eigenlijk teveel om op te noemen. Kijk rustig rond op de demo: www.propendum.nl/formulier-schoolbeheer