De manier om de
belangrijkste informatie van
uw school te bekijken

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN DEMO AAN

De huisvesting van uw school in één programma.

Van leerlingenprognose naar bouwplan, van aanbesteding tot onderhoudscontract en van meerjaren onderhoudsplan naar onderhoudsadministratie. Uw complete huisvestings- en onderhoudsbeleid past in één online applicatie: Schoolbeheer Online. Met deze door Propendum ontwikkelde software kunt u de huisvesting en het onderhoud van uw school efficiënt en effectief beheren.

Schoolbeheer in vier stappen

Met deze applicatie ondersteunen wij het vierstappenplan van integraal schoolbeheer:

 1. Quick Scan (stap 1)
 2. Aanvullend onderzoek (stap 2)
 3. Planvorming (stap 3)
 4. Realisatie (stap 4).

Plan-do-check-act?

Als schoolleider kent u vast de plan-do-check-act cyclus. Deze cyclus stimuleert u om de resultaten van beleidsmaatregelen te toetsen aan de beleidsdoelstellingen. Zodat u uw beleid of maatregelen kunt bijstellen wanneer u uw doelen niet haalt.

Met Schoolbeheer Online kunt u de plan-do-check-act cyclus op een effectieve manier in uw school implementeren. En met succes toepassen op huisvestings- en onderhoudsbeleid.

Kennismaken met Schoolbeheer Online?

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN DEMO AAN

Functies en voordelen

Schoolbeheer Online biedt u belangrijke functies en voordelen, zoals:

 • een actueel en overzichtelijk dashboard met uw risicoprofiel en actiepunten
 • een jaarlijkse Quick Scan op basis van de actuele regelgeving en bekostiging, inclusief rapportage en aandachtspunten
 • een grafisch overzicht van de meerjarenbegroting die u inzicht in de dotatie en onderhoudsvoorziening biedt
 • een meerjaren begroting die rekening houdt met regulier onderhoud, vervangingsonderhoud en investeringen
 • het automatisch inlezen van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP), met als resultaat een duidelijk overzicht van alle nog uit te voeren werkzaamheden
 • offerte-aanvragen en opdrachtbevestigingen voor werkzaamheden
 • contractmanagement: archivering en bewaking van contracten (op basis van vervaldata) en automatische registratie van offertes en opdrachten
 • registratie en presentatie van jaarlijkse energieverbruiken (met benchmark)
 • een helpdesk voor online vraagafhandeling (inclusief archivering)
 • inzicht in de onderhoudskosten van uw school t.o.v. andere scholen

Eerst inzicht, dan keuzes.

Wij zijn vastgoedspecialist in de onderwijsmarkt, en geen aannemer of bouwbedrijf.

Lees verder