Skip to main content

Heeft u schade aan uw gebouw, dan kan dat veel zorgen geven. Waar komt deze schade vandaan en hoe ernstig is het eigenlijk? Zichtbare schade aan een gebouw hoeft niet altijd grote gevolgen te hebben, maar het is wel goed om dat te laten onderzoeken. Propendum heeft jarenlange ervaring met onderzoeken van schades en het geven van herstel-adviezen.

Bij juridische geschillen wordt vaak de beoordeling van onze inspecteurs gevraagd. Bij schadeclaims worden hun bevindingen als onderbouwing gebruikt. Soms is een snelle, visuele beoordeling voldoende. Soms is een uitgebreid onderzoek in complexe situaties nodig. Deskundig, onpartijdig en ervaren, dat geeft altijd een vertrouwd gevoel.

Voor meer informatie neem contact op via ons contactformulier.

Bij vragen: bellen, bij twijfel: doen!