De huisvesting van uw school in één programma

Van leerlingenprognose naar bouwplan, van aanbesteding tot onderhoudscontract en van meerjaren onderhoudsplan naar onderhoudsadministratie. Uw complete huisvestings- en onderhoudsbeleid past in één online applicatie: Schoolbeheer Online. Met deze door Propendum ontwikkelde software kunt u de huisvesting en het onderhoud van uw school efficiënt en effectief beheren.

Schoolbeheer in vier stappen

Met deze applicatie ondersteunen wij het vierstappenplan van integraal schoolbeheer:
1. Quick Scan (stap 1)
2. Aanvullend onderzoek (stap 2)
3. Planvorming (stap 3)
4. Realisatie (stap 4).

Plan-do-check-act

Als schoolleider kent u vast de plan-do-check-act cyclus. Deze cyclus stimuleert u om de resultaten van beleidsmaatregelen te toetsen aan de beleidsdoelstellingen. Zodat u uw beleid of maatregelen kunt bijstellen wanneer u uw doelen niet haalt.
Met Schoolbeheer Online kunt u de plan-do-check-act cyclus op een effectieve manier in uw school implementeren. En met succes toepassen op huisvestings- en onderhoudsbeleid.

Functies en voordelen

Schoolbeheer Online biedt u belangrijke functies en voordelen, zoals:

  • een actueel en overzichtelijk dashboard met uw risicoprofiel en actiepunten
  • een jaarlijkse Quick Scan op basis van de actuele regelgeving en bekostiging, inclusief rapportage en aandachtspunten
  • een grafisch overzicht van de meerjarenbegroting die u inzicht in de dotatie en onderhoudsvoorziening biedt
  • een meerjaren begroting die rekening houdt met regulier onderhoud, vervangingsonderhoud en investeringen
  • het automatisch inlezen van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP), met als resultaat een duidelijk overzicht van alle nog uit te voeren werkzaamheden
  • offerte-aanvragen en opdrachtbevestigingen voor werkzaamheden
  • contractmanagement: archivering en bewaking van contracten (op basis van vervaldata) en automatische registratie van offertes en opdrachten
  • registratie en presentatie van jaarlijkse energieverbruiken (met benchmark)
  • een helpdesk voor online vraagafhandeling (inclusief archivering)
  • inzicht in de onderhoudskosten van uw school t.o.v. andere scholen