Meerjaren onderhoudsplanning, belangrijk instrument!

Onze onderhoudsplanning van uw vastgoed bevat een gedetailleerd overzicht van alle onderdelen die onderhoud vereisen. Een uitgebreid onderzoek zal inzicht geven wat de status is en in welke onderdelen onderhoud nodig hebben. Of misschien wel vervangen dienen te worden.

Op basis van de situatie ter plaatse wordt vastgesteld in welke frequentie elk onderdeel onderhoud nodig heeft. Al deze gegevens worden gekoppeld aan een cyclus. Ook wordt er een tarief aangehangen per eenheid, strekkende of vierkante meter. Zo ontstaat er tevens een berekening van de te verwachten kosten over de komende jaren (tot maximaal 48 jaar). Vanuit deze informatie wordt er een overzicht gemaakt van de jaarlijks benodigde financiële reservering.

Blijvend actueel

Om er voor te zorgen dat uw onderhoudsplan actueel blijft, is het mogelijk om tegen een geringe vergoeding een update abonnement af te sluiten. Hierdoor wordt uw onderhoudsplan steeds opnieuw met een rollende horizon geactualiseerd. Eventuele mee- of tegenvallers op het gebied van het onderhoud worden dan verwerkt zodat u met een stabiele reservering rekening kunt houden.

Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw onderhoudsplan online zelf bij te werken, zodat u op elk moment de beschikking heeft over een actueel onderhoudsplan en indien gewenst zelf de mutaties kan bijwerken.

Prijzen en vrijblijvende offerte

Klik hier om nu direct, geheel vrijblijvend, een offerte en voorbeeldrapportage aan te vragen voor een onderhoudsplan!