Certificeringen en betrouwbaarheid

Onderstaand vindt u een overzicht van certificeringen, beoordelingsrichtlijnen, keurmerken en daarbij uitgelegd wat deze certificeringen precies inhouden.

Uiteraard bent u, onze belangrijkste beoordelaar. We zijn dan ook zeer blij dat meer dan 92% van onze klanten onze dienstverlening beoordeeld als goed tot uitstekend. Minder dan 1% ervaart onze dienstverlening als onvoldoende.

Naast certificeringen en de beoordeling van onze klant is het uiteraard van belang dat wij uitstekend verzekerd zijn. Onze beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt al de door ons aangeboden diensten.

BRL 9500 – 01/02/03/04 | Energielabeling en -advies

perfectbeheer is gecertificeerd voor het uitvoeren van energieadviezen conform de BRL9500. Dit houdt in dat alle medewerkers die energieadvies uitvoeren hiervoor gekwalificeerd zijn en hun kennis up2date is en wordt gehouden.

BRL9500-01 betreft de kwalificatie om energielabels te mogen toekennen aan woningen en deze ook te mogen registreren bij de landelijke database. BRL9500-02 betreft het uitbrengen van energieadvies voor woningen. BRL9500-03/04 betreft de zeer specifieke discipline van het toekennen van energielabels en respectievelijk energieadvies aan utiliteitsgebouwen (zakelijk vastgoed).

KOMO Procescertificaat | Kwaliteit van uitvoering van diensten

Een KOMO-procescertificaat is een kwaliteitsverklaring die duidelijk maakt dat een product, bouwdeel of installatie (na het uitvoeringsproces) overeenkomt met de productspecificaties en -prestaties die in de verklaring zijn vastgelegd. Ook geeft het procescertificaat aan dat het daarvoor benodigde proces overeenkomt met de processpecificaties die zijn vastgelegd in de verklaring. Simpelweg gezegd komt het erop neer dat we ook precies doen/leveren wat we van te voren beloven!
Gekwalificeerd personeel en in vaste dienst!
De bouwkundige inspecteurs van perfectbeheer zijn goed opgeleid, hebben daarnaast tot 25 jaar ervaring in de bouw en kennen dus het klappen van de zweep. Ook zijn ze allemaal in vaste dienst en werken we niet met freelancers of uitbesteding. Dit maakt dat naast het stuk continue opleiding ook de aansprakelijkheid ook goed geregeld is.

Diensten goed verzekerd middels bedrijfsaansprakelijkheid!

Wij als Perfectbeheer hebben een, in ‘adviseursland’, absoluut zeer unieke beroepsaansprakelijkheidsverzekering naast onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere keuring, iedere rapportage en iedere gebeurtenis is verzekerd tot € 2.000.000,- Deze dekking geldt niet alleen voor directe schade, bijvoorbeeld de inspecteur die de vloerbedekking kapot maakt.

Wij zijn ook verzekerd voor de schade die ontstaat door een foutieve beoordeling van een inspecteur maakt en waar de schade pas veel later van bekend wordt. Wij kunnen deze verzekering onder andere bieden omdat we in kwalitatief, juridisch en technisch opzicht voldoen aan de strengste eisen die een verzekeraar stelt. Veel bedrijven in onze branche hebben geen verzekering of alleen een afgeleide persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering die nauwelijks soelaas biedt in het geval van ernstig tekortschieten.