Beheer en onderhoud

Propendum bestaat uit een heel divers team. Zo zijn we bijvoorbeeld uitgerust met zeer ervaren technische medewerkers. Zij zijn dagelijks bezig met het technische aspect van vastgoed.
Door het opstellen én navolgen van goede onderhoudsplannen, behoud uw onroerend goed haar waarde. Daarbij is het van groot belang dat de staat van uw gebouw kritisch gevolgd wordt.

De belangrijkste werkzaamheden betreffen:

  • Opstellen onderhoudsbeleid
  • Opmaken, bewaken en uitvoeren van meerjarige onderhoudsplannen
  • Technische opname bij de start van het beheer
  • Her-inspecties
  • Begeleiding in (duurzame) investeringen
  • Klachtenintake en klein dagelijks onderhoud
  • Uitbesteden en controle van schoonhouden van uw gebouw
  • Onderhoudsbeleid

Samen met u, stellen we specifiek, de uitgangspunten voor het onderhoudsbeleid vast. Zo zullen we afspraken maken die de kwalitatieve uitstraling van uw bezit en de waardeontwikkeling ten goede zullen komen. Hierbij moet u denken aan het onderhoud van uw onroerend goed en het algemene beheer van de openbare ruimtes.

Onderhoud plannen en offerte begeleiding

Wij vertalen, dat wat we in eerder stadium hebben vastgesteld als onderhoudsbeleid, in meerjarenplannen. Door middel van het beschrijven wat er in de loop van de tijd moet gebeuren plus wat het gaat kosten, weet u precies waar u staat. Deze plannen worden tot in detail uitgewerkt.
Jaarlijks stellen wij door middel van een her-inspectie vast of de meerjarenplannen nog actueel zijn en/of dienen te worden aangepast. Vervolgens beschrijven we specifiek wat er gebeuren moet. Door het aanvragen van offertes bij verschillende uitvoerende bedrijven, zorgen wij ervoor dat u niet onnodig meer hoeft te betalen.

Technische opname

We beginnen onze beheeractiviteiten altijd met het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Op deskundige wijze, en in detail, nemen wij de staat op van uw gebouw. Als het onderzoek compleet is uitgevoerd binden we dit samen met het vastgestelde onderhoudsbeleid. Dit is de basis voor het technische beheer.

Energiebesparing

Uiteraard kijken wij bij al het planmatige onderhoud of er duurzaam geïnvesteerd kan worden. Duurzame investeringen resulteren bijna altijd in lagere onderhoudskosten en energieverbruik. Een beter milieu begint bij jezelf! Wij ondersteunen u in dit hele proces, doen onderzoek naar subsidies en zullen voor u, als VvE, het best haalbare resultaat behalen.

Klachtenintake en klein dagelijks onderhoud

Voor het aannemen en afhandelen van onderhoudsklachten en ander dagelijks onderhoud zijn we 24 uur per dag bereikbaar. Wij geven vooraf geselecteerde aannemers opdracht tot het uitvoeren van onderhoud en controleren hun activiteiten.