Wat zijn in 2020 de
onderhoudskosten van uw schoolgebouw
per leerling?

WIJ MAKEN HET INZICHTELIJK

Eerst inzicht, dan keuzes.

Wij zijn specialist in onderwijshuisvesting, en geen aannemer of bouwbedrijf. Daarom kunnen wij u onafhankelijk en betrouwbaar adviseren []

Video

In vier stappen van gebruiker naar beheerder

U bent met ingang van 2015 zelf verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van uw basisschool. Dit betekent dat u de stap van gebruiker naar beheerder maakt. Aken en Keulen zijn echter niet op één dag gebouwd. De stap van gebruiker naar beheerder van schoolgebouwen lijkt meer op een treinreis met vier tussenstations dan op een enkele voetstap. Dankzij het vierstappenplan van Propendum kunt u op deze stations soepel overstappen en komt u op tijd op uw eindstation.
Lees meer…

quickscan icon

Quick Scan

De Quick Scan van Propendum is een digitale nulmeting. Aan de hand van vragen brengt deze scan de huidige en gewenste situatie van uw huisvestingsbeleid en gebouwbeheer in kaart.

quickscan icon

Aanvullend onderzoek

Met het aanvullend onderzoek van Propendum brengt u de voor de huisvesting van uw school benodigde acties en financiën volledig in kaart.

quickscan icon

Planvorming

Na het aanvullende onderzoek van stap 2 komt het er nu op aan om alle maatregelen in overleg met uw bestuur beleidsmatig verantwoord te plannen.

quickscan icon

Realisatie

Wanneer u het huisvestingsbeleid van uw school meerjarig en planmatig heeft vastgelegd, kunt u tot uitvoering overgaan.

Schoolbeheer Online

Van leerlingenprognose naar bouwplan, van aanbesteding tot onderhoudscontract en van meerjaren onderhoudsplan naar onderhoudsadministratie. Uw complete huisvestings- en onderhoudsbeleid past in één online applicatie: Schoolbeheer Online. Met deze door Propendum ontwikkelde software kunt u de huisvesting en het onderhoud van uw school efficiënt en effectief beheren.

Quick Scan (stap 1).

Aanvullend onderzoek (stap 2).

Planvorming (stap 3).

Realisatie (stap 4).

WIJ MAKEN HET INZICHTELIJK

Eerst inzicht, dan keuzes.

Wij zijn specialist in onderwijshuisvesting, en geen aannemer of bouwbedrijf. Daarom kunnen wij u onafhankelijk en betrouwbaar adviseren over het beheer van uw schoolgebouwen. Met als resultaat een meerjarige gebouw- en onderhoudsplanning die zowel financieel, bouwkundig, energietechnisch als onderwijskundig verantwoord is. Ons motto: eerst inzicht, dan keuzes.
Lees meer…

“En toen was er weer ruimte”

Je focus verliezen is altijd een risico. Als schoolleider worstel je voortdurend met het maken van keuzes om niet te worden opgeslokt door zaken die belangrijk zijn, maar niet het allerbelangrijkste. In Propendum hebben wij een partner gevonden die ons begrijpt. Dat geeft mij lucht!

Albert Heidemans

Video