Propendum mocht voor de Gemeente Texel het onderhoud van het gehele gemeentelijk vastgoed in kaart brengen. Hiervoor hebben we Meerjaren Onderhoudsplannen en EPA-Maatwerkadviezen opgesteld. Het resultaat: een volledig Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP). Het artistieke gemeentehuis was onder andere onderdeel van dit project.

Gemeentes staan voor de uitdaging, om ook het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Verduurzamen begint met het in kaart brengen van de staat van het onderhoud en de planning van het onderhoud voor de komende jaren, samen met de energetische staat van de gebouwen en de mogelijkheden voor verduurzaming. Het DMJOP vormt samen met de ambitie en de verplichtingen van de gemeente een onmisbare basis voor beleidvorming met betrekking tot het onderhouden en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Bent u geintereseerd in onze aanpak die gericht is op persoonlijk gericht advies en begeleiding, neem dan contact met ons op via: www.propendum.nl of bel ons op: 078-6841090.

Meerjaren Onderhoudsplan

Als VvE heeft u jaarlijks te maken met onderhoud aan uw appartementencomplex. Dat brengt kosten met zicht mee. Een Meerjaren Onderhoudsplan is een voorwaarde om deze kosten te beheersen. Daarbij gaat het om onderhoudskosten op korte en op lange termijn.

Een Meerjaren Onderhoudsplanning met conditiemeting volgens NEN 2767 is de basis voor uw huisvestingsbeleid. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het maken van goed doordachte keuzes. U krijgt inzicht in het te verwachten groot onderhoud. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan en kunt u dit onderhoud makkelijk meenemen in de begroting.

Beknopt onderhoudsplan

Speciaal voor kleinere VvE’s hebben we BOP, een beknopt onderhoudsplan ontwikkeld. Dit onderhoudsplan geeft een overzicht van de te verwachten onderhoudskosten in de aankomende 10 jaar en wordt door alle geldverstrekkers geaccepteerd.

Waarom Propendum?

Propendum legt de focus op drie branches, namelijk VvE’sonderwijs en Vastgoed. In deze branches hebben wij jarenlange ervaring opgebouwd en bieden wij de hoogste kwaliteit.

Met deze jarenlange ervaring met VvE’s zorgen wij ervoor dat de risico’s en kansen van uw vastgoed vakkundig worden geïnventariseerd, gevisualiseerd en onderbouwd.