Ventilatiesystemen spelen rol bij COVID-19

De scholen gaan weer beginnen. Alle maatregelen voor een veilige start zijn genomen: regulering van leerlingenstromen, plexiglas schermen, extra ontsmettingsmogelijkheden. Maar…, hoe zit dat nu met die ventilatie-systemen? De ventilatie in gebouwen blijkt een rol te kunnen spelen bij de verspreiding van COVID-19 (publicatie RIVM, 28-07-2020). 
In grote lijnen komt het hier op neer:

  • Per persoon moet per uur voldoende lucht ververst worden.
  • De ventilatielucht mag niet gerecirculeerd worden. Alle lucht van de installaties moet dus van buiten aangezogen worden (bij airco’s is dit meestal niet het geval).
  • Directe luchtstromen van persoon naar persoon dienen vermeden te worden. ( Belangrijk aandachtspunt bij (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s.)

Als de ventilatiesystemen te kleine hoeveelheid luchtverversing leveren dan moet dit aangevuld worden met natuurlijke ventilatie door o.a. openslaande ramen, ook als dit geluidsoverlast oplevert. Verder wordt gepleit voor een langere bedrijfstijd voor de installaties: eerder beginnen met verversen van de lucht en na sluiting langer doorgaan met ventileren.

Voor veel scholen was voldoende ventileren al een uitdaging. Die uitdaging wordt nu alleen maar groter. Zo is er bijvoorbeeld veel onbekendheid als het gaat over werking en instelling van de systemen. Aanpassing van deze instellingen blijkt hierdoor vaak achterwege te blijven, ook als een school een aantal weken gesloten is.

Wilt u meer weten over uw situatie en wat u kunt doen, bel ons dan gerust voor een gesprek. Kijk voor de RIVM publicatie op deze link

Meerjaren Onderhoudsplan

Als VvE heeft u jaarlijks te maken met onderhoud aan uw appartementencomplex. Dat brengt kosten met zicht mee. Een Meerjaren Onderhoudsplan is een voorwaarde om deze kosten te beheersen. Daarbij gaat het om onderhoudskosten op korte en op lange termijn.

Een Meerjaren Onderhoudsplanning met conditiemeting volgens NEN 2767 is de basis voor uw huisvestingsbeleid. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het maken van goed doordachte keuzes. U krijgt inzicht in het te verwachten groot onderhoud. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan en kunt u dit onderhoud makkelijk meenemen in de begroting.

Beknopt onderhoudsplan

Speciaal voor kleinere VvE’s hebben we BOP, een beknopt onderhoudsplan ontwikkeld. Dit onderhoudsplan geeft een overzicht van de te verwachten onderhoudskosten in de aankomende 10 jaar en wordt door alle geldverstrekkers geaccepteerd.

Waarom Propendum?

Propendum legt de focus op drie branches, namelijk VvE’sonderwijs en Vastgoed. In deze branches hebben wij jarenlange ervaring opgebouwd en bieden wij de hoogste kwaliteit.

Met deze jarenlange ervaring met VvE’s zorgen wij ervoor dat de risico’s en kansen van uw vastgoed vakkundig worden geïnventariseerd, gevisualiseerd en onderbouwd.