Wat u als schoolbestuur moet weten over de Specifieke uitkering ventilatie scholen (SUVIS)

Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld om de ventilatie van schoolgebouwen te verbeteren. Het eerste deel hiervan (ca. 1 miljoen euro ) wordt uitgekeerd middels de Specifieke uitkering ventilatie scholen (SUVIS). Over de wijze waarop het tweede deel later dit jaar beschikbaar gesteld wordt, is op dit moment nog niets bekend.

Met deze regeling kan een school subsidie krijgen ter hoogte van 30% van de kosten, met een maximum van € 150.000 tot € 1.000.000, afhankelijk van het aantal leerlingen in dit gebouw. De aanvraag voor deze regeling moet door de gemeente ingediend worden.

Maximum subsidie per project:

 • € 150.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen
 • € 210.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 250 tot 500 leerlingen
 • € 420.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 500 tot 1.000 leerlingen
 • € 800.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 1.000 tot 2.000 leerlingen
 • € 1.000.000 voor een of meer schoolgebouwen met in totaal 2.000 leerlingen of meer
  • Het gaat hierbij om het aantal leerlingen op 1 oktober 2020

Voorwaarde voor het krijgen van deze subsidie:

 • De huidige CO2-waardes overschrijden de grens van 1.200 ppm ( bij gebouwen van voor 1-4-2012) of 950 ppm ( bij gebouwen die na 1-4-2012 gebouwd zijn).
 • De waardes die na uitvoering van de maatregelen gemeten worden moeten onder deze waardes komen.
 • Het aanbrengen van CO2-meters in iedere onderwijsruimte, voorzien van monitoring waarvan de gegevens minimaal een jaar bewaard blijven, is verplicht.
 • Het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem met een rapportagefunctie per dag, week en jaar is verplicht.
  • Kosten voor CO2-meters en Energieregistratie- en bewaking kunnen meegenomen worden in de begroting.

Wat moet u verder weten?

 • De gemeente moet de aanvraag uiterlijk 30 juni 2021 ingediend hebben.
 • De werkzaamheden moeten uiterlijk 31 december 2021 daadwerkelijk starten.
 • De werkzaamheden moeten uiterlijk 23 januari 2023 afgerond zijn.
 • De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Voor een project kan slechts eenmaal subsidie aangevraagd worden.

(Bron: www.RVO.nl)

Wilt u meer weten over deze regeling, of wilt u hulp bij het aanvragen van deze subsidie, neemt u dan contact met ons op via: www.propendum.nl of bel ons op: 078-6841090.

Meerjaren Onderhoudsplan

Als VvE heeft u jaarlijks te maken met onderhoud aan uw appartementencomplex. Dat brengt kosten met zicht mee. Een Meerjaren Onderhoudsplan is een voorwaarde om deze kosten te beheersen. Daarbij gaat het om onderhoudskosten op korte en op lange termijn.

Een Meerjaren Onderhoudsplanning met conditiemeting volgens NEN 2767 is de basis voor uw huisvestingsbeleid. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het maken van goed doordachte keuzes. U krijgt inzicht in het te verwachten groot onderhoud. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan en kunt u dit onderhoud makkelijk meenemen in de begroting.

Beknopt onderhoudsplan

Speciaal voor kleinere VvE’s hebben we BOP, een beknopt onderhoudsplan ontwikkeld. Dit onderhoudsplan geeft een overzicht van de te verwachten onderhoudskosten in de aankomende 10 jaar en wordt door alle geldverstrekkers geaccepteerd.

Waarom Propendum?

Propendum legt de focus op drie branches, namelijk VvE’sonderwijs en Vastgoed. In deze branches hebben wij jarenlange ervaring opgebouwd en bieden wij de hoogste kwaliteit.

Met deze jarenlange ervaring met VvE’s zorgen wij ervoor dat de risico’s en kansen van uw vastgoed vakkundig worden geïnventariseerd, gevisualiseerd en onderbouwd.