Welke stappen dient u te ondernemen om in aanmerking te komen voor subsidie?

Als u als VvE een onderhoudsplan opstelt in combinatie met een maatwerkadvies, dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Het bedrijf dat dit advies opstelt dient wel BRL9500-02 gecertificeerd te zijn. Propendum is gecertificeerd en kan voor u dit maatwerkadvies opstellen.

Door dit maatwerkadvies te combineren met uw meerjaren onderhoudsplan ( MJOP ) krijgt u een goed inzicht hoe u duurzaamheidsmaatregelen het beste kunt combineren met uw reguliere onderhoud. Ook worden de gevolgen van deze maatregelen voor uw onderhoudsbegroting direct zichtbaar. De opgestelde rapportages worden door Propendum toegelicht.

Naast subsidie op energiebesparende maatregelen, ontvang u ook subsidie op advies en begeleiding. Hieronder vallen de opgestelde rapportages. Dit kan u veel geld besparen.

Behalve de verplichte certificering gelden er nog een aantal voorwaarden. Zo moeten er minimaal 2 besparende maatregelen opgenomen zijn in het MJOP. Deze maatregelen dienen voor te komen op de vastgestelde lijst van de rijksoverheid, en deze maatregelen moeten binnen een vastgesteld termijn worden uitgevoerd. Voor meer informatie over de actuele voorwaarden verwijzen we graag naar de site van de RVO.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, of maak direct een afspraak. Ook kunt u onder het formulier gelijk invullen. We lichten de mogelijkheden voor u graag toe.

Meerjaren Onderhoudsplan

Als VvE heeft u jaarlijks te maken met onderhoud aan uw appartementencomplex. Dat brengt kosten met zicht mee. Een Meerjaren Onderhoudsplan is een voorwaarde om deze kosten te beheersen. Daarbij gaat het om onderhoudskosten op korte en op lange termijn.

Een Meerjaren Onderhoudsplanning met conditiemeting volgens NEN 2767 is de basis voor uw huisvestingsbeleid. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het maken van goed doordachte keuzes. U krijgt inzicht in het te verwachten groot onderhoud. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan en kunt u dit onderhoud makkelijk meenemen in de begroting.

Beknopt onderhoudsplan

Speciaal voor kleinere VvE’s hebben we BOP, een beknopt onderhoudsplan ontwikkeld. Dit onderhoudsplan geeft een overzicht van de te verwachten onderhoudskosten in de aankomende 10 jaar en wordt door alle geldverstrekkers geaccepteerd.

Waarom Propendum?

Propendum legt de focus op drie branches, namelijk VvE’sonderwijs en Vastgoed. In deze branches hebben wij jarenlange ervaring opgebouwd en bieden wij de hoogste kwaliteit.

Met deze jarenlange ervaring met VvE’s zorgen wij ervoor dat de risico’s en kansen van uw vastgoed vakkundig worden geïnventariseerd, gevisualiseerd en onderbouwd.