Lege schoolbanken…

Hoewel de scholen helaas nu niet gebruikt worden in verband met COVID-19, denken wel veel bestuurders en gemeenten na over hun huisvestingsvraagstukken.

Hoe kun je de kwaliteit van schoolgebouwen objectief vaststellen?

Afgelopen jaren hebben we veel advies mogen verzorgen aan gemeentes en schoolbesturen bij vragen rond het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Recent kregen we de volgende vraagstelling:

Breng de kwaliteit van de bestaande huisvesting in beeld zodat er een uniform beeld wordt verkregen van de technische, functionele en energetische kwaliteit van onze schoolgebouwen.”

Propendum heeft als adviseur van de gemeente een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld om de vraagstelling op de juiste wijze te beantwoorden, pragmatische en doelgericht.

Wij hebben de doelstelling van de gemeente gerealiseerd door de volgende zaken:

  • inventarisatie en conditiemeting van de technische kwaliteit conform NEN 2767
  • inventarisatie en toetsing van de functionele en toetsing PvE Frisse Scholen
  • inventarisatie van de energetische kwaliteit en duurzaamheid (QuickScan Duurzaamheid)
  • analyse van de gegevens en schrijven van aanbevelingen

Uit de inventarisatie is een goed beeld gekomen over de staat van de gebouwen en een mogelijke prioritering in de te nemen acties.

Vragen rond renovaties of (ver)nieuwbouw kunnen nu veel beter worden voorzien van een antwoord”

Heeft u een vraag over uw schoolhuisvesting of wilt u gewoon een klankborden, onze adviseurs helpen u graag.

Uiteraard hopen wij dat de schoolbanken snel weer gevuld zullen zijn!

Wilt u samen met ons afstemmen wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier, of maak direct een afspraak.

Meerjaren Onderhoudsplan

Als VvE heeft u jaarlijks te maken met onderhoud aan uw appartementencomplex. Dat brengt kosten met zicht mee. Een Meerjaren Onderhoudsplan is een voorwaarde om deze kosten te beheersen. Daarbij gaat het om onderhoudskosten op korte en op lange termijn.

Een Meerjaren Onderhoudsplanning met conditiemeting volgens NEN 2767 is de basis voor uw huisvestingsbeleid. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het maken van goed doordachte keuzes. U krijgt inzicht in het te verwachten groot onderhoud. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan en kunt u dit onderhoud makkelijk meenemen in de begroting.

Beknopt onderhoudsplan

Speciaal voor kleinere VvE’s hebben we BOP, een beknopt onderhoudsplan ontwikkeld. Dit onderhoudsplan geeft een overzicht van de te verwachten onderhoudskosten in de aankomende 10 jaar en wordt door alle geldverstrekkers geaccepteerd.

Waarom Propendum?

Propendum legt de focus op drie branches, namelijk VvE’sonderwijs en Vastgoed. In deze branches hebben wij jarenlange ervaring opgebouwd en bieden wij de hoogste kwaliteit.

Met deze jarenlange ervaring met VvE’s zorgen wij ervoor dat de risico’s en kansen van uw vastgoed vakkundig worden geïnventariseerd, gevisualiseerd en onderbouwd.