Gebouwschade geeft vaak een onveilig gevoel

Heeft u schade aan uw gebouw, dan kan dat veel zorgen geven. Waar komt deze schade vandaan en hoe ernstig is het eigenlijk? Zichtbare schade aan een gebouw hoeft niet altijd grote gevolgen te hebben, maar het is wel goed om dat te laten onderzoeken. Propendum heeft jarenlange ervaring met onderzoeken van schades en het geven van herstel-adviezen.

Bij juridische geschillen wordt vaak de beoordeling van onze inspecteurs gevraagd. Bij schadeclaims worden hun bevindingen als onderbouwing gebruikt. Soms is een snelle, visuele beoordeling voldoende. Soms is een uitgebreid onderzoek in complexe situaties nodig. Deskundig, onpartijdig en ervaren, dat geeft altijd een vertrouwd gevoel.

Voor meer informatie neem contact op via ons contactformulier.

Bij vragen: bellen, bij twijfel: doen!

Meerjaren Onderhoudsplan

Als VvE heeft u jaarlijks te maken met onderhoud aan uw appartementencomplex. Dat brengt kosten met zicht mee. Een Meerjaren Onderhoudsplan is een voorwaarde om deze kosten te beheersen. Daarbij gaat het om onderhoudskosten op korte en op lange termijn.

Een Meerjaren Onderhoudsplanning met conditiemeting volgens NEN 2767 is de basis voor uw huisvestingsbeleid. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het maken van goed doordachte keuzes. U krijgt inzicht in het te verwachten groot onderhoud. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan en kunt u dit onderhoud makkelijk meenemen in de begroting.

Beknopt onderhoudsplan

Speciaal voor kleinere VvE’s hebben we BOP, een beknopt onderhoudsplan ontwikkeld. Dit onderhoudsplan geeft een overzicht van de te verwachten onderhoudskosten in de aankomende 10 jaar en wordt door alle geldverstrekkers geaccepteerd.

Waarom Propendum?

Propendum legt de focus op drie branches, namelijk VvE’sonderwijs en Vastgoed. In deze branches hebben wij jarenlange ervaring opgebouwd en bieden wij de hoogste kwaliteit.

Met deze jarenlange ervaring met VvE’s zorgen wij ervoor dat de risico’s en kansen van uw vastgoed vakkundig worden geïnventariseerd, gevisualiseerd en onderbouwd.