Realisatie

Wanneer u het huisvestingsbeleid van uw school meerjarig en planmatig heeft vastgelegd, kunt u na groen licht van uw bestuur en (eventueel) de medezeggenschapsraad tot uitvoering overgaan. U zit dan in de trein naar het laatste station van uw reis: de realisatie van uw visie.

Wat kan Propendum in de realisatiefase voor u doen?

Bij het uitvoeren van uw huisvestings- en onderhoudsbeleid kunnen wij u met de volgende diensten ondersteunen:

  • de helpdesk
  • de jaarlijkse update van het huisvestingsplan
  • de uitvoeringsbegeleiding.

Helpdesk voor vragen en storingen

U kunt met al uw bouwkundige, onderhoudstechnische en energietechnische vragen terecht bij de helpdesk van Propendum. Desgewenst handelt onze helpdesk ook uw storingen af. U belt bij een storing ons centrale storingsnummer en wij schakelen direct de juiste partij in.

Jaarlijkse update van het huisvestingsplan

De jaarlijkse update van het meerjaren schoolhuisvestingsplan begint met een actualisatieronde waarmee we alle benodigde onderhoudswerkzaamheden in het komende jaar inventariseren. Wij bespreken de resultaten hiervan met u in een updategesprek. Zodat u een goed besluit kunt nemen over alle onderhoudswerkzaamheden die in het komende jaar nodig zijn. Wij passen het huisvestingsplan aan de uitkomsten van het updategesprek aan. Zodra er werkzaamheden zijn uitgevoerd, passen we ook de onderhoudshistorie van uw schoolgebouw hierop aan.

Uitvoeringsbegeleiding

Wilt u zich volledig op het onderwijs kunnen richten? Draag de uitvoering van het jaarplan dan volledig over aan Propendum. Wij zorgen in dat geval ook voor de offerteaanvragen, de selectie van leveranciers, de opdrachtverlening en de (project)begeleiding en oplevering van de werkzaamheden.

Desgewenst kunnen wij uw bestaande leveranciers inschakelen. Zij moeten dan wel voldoen aan minimale kwaliteitseisen. Wij adviseren u alleen met bedrijven te werken die het Keurmerk Vertrouwd Onderhoud (KVO) hebben. Wilt u bepaalde werkzaamheden door uw eigen achterban laten doen? Dan houden wij daar natuurlijk rekening mee.