Quick Scan

De Quick Scan van Propendum is een digitale nulmeting. Aan de hand van vragen brengt deze scan de huidige en gewenste situatie van uw huisvestingsbeleid en gebouwbeheer in kaart. Het resultaat is een overzichtelijk risicoprofiel met aandachtspunten. De vragen zijn verdeeld over de volgende aandachtsgebieden:

  • algemene zaken
  • onderhoud van gebouwen
  • gemeentelijke aspecten
  • wet- en regelgeving
  • gebouwtechnische aspecten
  • bestuurlijke zaken.

Door deze Quick Scan jaarlijks uit te voeren, heeft u een up to date risicoprofiel. Alle relevante elementen worden getoetst. En we verwerken jaarlijks de nieuwe inzichten op het gebied van huisvesting en de actuele wet- en regelgeving in de scan.

Algemene zaken

Dit onderdeel van de Quick Scan brengt de algemene situatie van uw school in beeld. Denk hierbij aan de leerlingenprognose, financiën, behoefte aan andere locaties en verhuur van ruimte. De scan houdt hierbij rekening met groei- of krimpscenario’s.

Onderhoud van gebouwen

Wat is de onderhoudsbehoefte en de conditie van uw schoolgebouw en welke maatregelen en kosten brengen die met zich mee? Heeft u voldoende middelen om die kosten te financieren? En is er een structurele opvolging van het onderhoud? Onze Quick Scan geeft het antwoord.

Gemeentelijke aspecten

De gemeente is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en de verkeersveiligheid rond uw school. De Quick Scan geeft u inzicht in deze gemeentelijke aspecten en de gevolgen ervan voor uw schoolbeheer. Zodat u in uw overleg met de gemeente over renovatie, nieuwbouw, leerlingenprognose en voorzieningen rond de school goed beslagen ten ijs komt.

Wet- en regelgeving

Met onze Quick Scan inventariseert u in hoeverre de (brand)veiligheid, de energieprestatie, de speeltoestellen, het binnenklimaat en de elektrotechnische installaties van uw school aan de wettelijke eisen voldoen.

Gebouwtechnische aspecten

Wat is de technische staat van uw schoolgebouwen en de invloed daarvan op het leer- en werkklimaat, de energieprestatie en de onderhoudskosten? Welke wensen zijn er op het gebied van duurzaamheid en binnenklimaat? De Quick Scan brengt het in beeld.

Bestuurlijke zaken

Het beheer van schoolgebouwen vraagt om visie, onafhankelijkheid, deskundigheid en beleid. Zijn die aspecten voldoende geborgd in het bestuur en het management van uw school? Onze Quick Scan vraagt ernaar, zodat u weet waar u staat.

Onze Quick Scan, uw dashboard

Wilt u een volledige Quick Scan met rapportage? Neem dan contact met ons op. Wij vullen de Quick Scan graag samen met u in. Na het invullen van alle vragen brengt een dashboard de score per aandachtsgebied in beeld. Zodat u direct ziet welke aspecten prioriteit verdienen. Wilt u een eerste indruk van uw school? Klik dan op de volgende link. Er opent dan een nieuw tabblad met een aanmeldscherm. Na het verzenden van de aanmeldgegevens start vervolgens de Quick Scan. Probeer hier de gratis variant.