Aanvullend onderzoek

Dankzij onze Quick Scan heeft u inmiddels een eerste beeld van de risico’s, kansen en prioriteiten van het beheer van uw schoolgebouwen. U weet waar u naar toe wilt en waar u staat. U bent goed op weg naar een toekomstbestendig schoolgebouw en kunt op deze reis nu de volgende trein nemen. Dat is de trein van het aanvullend onderzoek, het volgende station in de aanpak van Propendum.

Een volledige inventarisatie

Met het aanvullend onderzoek van Propendum brengt u de voor de huisvesting van uw school benodigde acties en financiën volledig in kaart. U begint hierbij met de aandachtsgebieden die volgens de uitkomsten van de Quick Scan het meest urgent zijn. Denk hierbij o.a. aan de volgende onderzoeken, inspecties, adviezen en/of planningen:

  • meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP voor binnen- en/of buitenonderhoud, investeringen en vervangingen)
  • asbestinventarisatie
  • energieprestatiemeting met besparingsadvies
  • een CO2-meting voor scholen met binnenklimaatadvies (conform de norm voor frisse scholen)
  • een veiligheidsinspectie (conform NEN 3140)
  • een actualisatie van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
  • brandveiligheid

Van knelpunten naar planvorming

Na het aanvullende onderzoek van Propendum weet u welke maatregelen er nodig zijn om de belangrijkste knelpunten zo snel mogelijk op te lossen. Zodat uw basisschool nog veiliger en frisser wordt en aan alle wettelijke eisen voldoet. Maar u wilt natuurlijk meer. U heeft een stip op de horizon gezet. U wilt een huisvesting die toekomstbestendig is. En misschien wel de school van de toekomst. U bent daarom toe aan de volgende rit: de planvorming. We reizen graag met u mee naar dit volgende station van uw reis.