Samenwerkings project Gemeente Ridderkerk/ OZWH/PCPO

Begeleiding bij opzet van een afwegingskader Renovatie – Nieuwbouw.

De BAR-organisatie ondersteunt de drie gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Drie zelfstandige gemeenten, één moderne uitvoeringsorganisatie.

Onderwijs huisvesting is landelijk een belangrijk thema. Scholen, Gemeenten en andere stakeholders zoals de PO-raad hebben samen de uitdaging om goed onderwijs te faciliteren. Waar schoolgebouwen verouderd zijn kan renovatie of nieuwbouw waarin direct rekening gehouden wordt met het klimaatakkoord een oplossing zijn. Een goed afwegingskader met de juiste ingrediënten voor een goede benadering van dit vraagstuk zijn essentieel.

(Albert, wij werken hier op dit moment aan)

Vul dit in.

Onze relaties